psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Metody obserwacyjne i doświadczalne w psychologii klinicznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W zależności od sposobu badania rozróżniamy w psychologii klinicznej metody obserwacyjne i doświadczalne, a w zależności od badanych czynności psychicznych metody dotyczące badania sprawności intelektualnej oraz metody zmierzające do określenia struktury osobowości lub jej składowych. Są zresztą możliwe i inne podziały. Rozróżnia się np. metody obiektywne i subiektywne, zależnie od tego, czy ocenę naszą opieramy na materiale przedmiotowym, np. na pracach piśmiennych, rysunkach, zachowaniu się osobnika, czy też zużytkowujemy podmiotowe przeżycia badanego, opierając się na jego wypowiedziach. W tym, ostatnim wypadku badany jest jakby przedłużeniem zmysłów badacza w głąb introspekcji badanego. Nasuwa się tu porównanie z badaczem stratosfery lub z nurkiem, który opisuje nam to,                         co bezpośrednio spostrzega, przedmiot jest więc .badany za jego pośrednictwem. Przyjęty jest również podział na metody projekcyjne                    i nieprojekcyjne. Metody projekcyjne podsuwają badanemu materiał bodźcowy do swobodnego ukształtowania. Dzięki temu udaje się skłonić badanego do bezwiednego rzutowania cech jego osobowości na zewnątrz. Wychodzą wówczas na jaw treści tajone lub nieuświadomione. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do dziedzin psychiki, nie tak łatwo dających się określić metodami nieprojekcyjnymi lub drogą świadomych wyznań badanego. W praktyce często posługujemy się podziałem metod w zależności od tych czy innych czynności psychicznych, które mamy badać, np. czynności intelektualnych, uczuciowych. W pierwszym okresie swego rozwoju psychologia kliniczna głównie badała czynności intelektualne, jako łatwiej dostępne dla sposobów doświadczalnych. Dopiero znacznie później zdołano wypracować sposoby dostatecznie pewne dla określenia sfery uczuciowej. Metody te pozwalają nam obecnie ująć całokształt charakteru i osobowości człowieka. W początkowym okresie metody te nie zawsze były dostatecznie przystosowane do zadań, które miały spełnić, a mechaniczne ich stosowanie przez personel psychotechniczny i pedologiczny nie dało dużego pożytku badanym,    a psychologii jako nauce wyrządziło szkody, dyskredytując jej metody i założenia teoretyczne. Dotyczy to zwłaszcza tzw. testów. W mniejszym stopniu zastrzeżenia te dotyczą metod projekcyjnych, opartych na innych podstawach teoretycznych. Ocena ich wyników wymaga bowiem głębszego przygotowania fachowego         i większego doświadczenia, badania te były dlatego, lepiej zabezpieczone przed spłyceniem  i zmechanizowaniem. Psychologia kliniczna stara się dzisiaj unikać statystycznego ujmowania zjawisk psychicznych, dążąc do określenia ich powstawania, kształtowania się   i rozwoju pod wpływem czynników wewnętrznych i środowiskowych. Współczesne metody projekcyjne uwzględniają więc w jak najszerszej mierze momenty dynamicznodialektyczne. [przypisy: badanie ana cena, elvita rejestracja, lidocaini hydrochloridum ]

Tags: , ,

No Responses to “Metody obserwacyjne i doświadczalne w psychologii klinicznej”

 1. Kuba Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Roksana Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do indywidualne ubezpieczenie na życie[...]

 3. Voluntary Says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 4. Digger Says:

  Article marked with the noticed of: sklepy z okularami[...]

 5. Agata Says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita rejestracja lidocaini hydrochloridum