psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Współdziałanie mas dziedzicznych u osób chorych psychicznie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

W powstawaniu chorób psychicznych masa dziedziczna współdziała z wpływami środowiska. ,w piśmiennictwie polskim Pieńkowski (1937) poświęcił dużo uwagi zagadnieniu powstawania tzw. chorób dziedzicznych i mechanizmu ich dziedziczenia. Przypisując rozstrzygające znaczenie nie tyle kombinacjom hipotetycznych genów co mutacjom. Jednym z najbliższych zadań nauki o dziedziczeniu będzie poznanie mutacji               u człowieka i dążenie -do takiej zmiany warunków zewnętrznych, by mutacje patologiczne zmniejszyć, a tym samym nie dopuścić do ich rozsiewania się. Być może, że ten kierunek przeciwstawi się z czasem jednostronnemu i nieco dogmatycznemu ujmowaniu zjawisk dziedziczenia jedynie w płaszczyźnie praw Mendla. Częstość j ilość mutacji zależy nie tylko od pewnej wrodzonej gotowości, ale i od wpływów świata otaczającego, Czynniki wywołujące mutację można podzielić na dwie grupy. Czynniki wewnątrzpochodne,  zewnątrzpochodne.                            Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy: a) czynniki związane z masą dziedziczną, mniej lub więcej skłonną do mutacji (wrodzona gotowość mutacyjna); b) prawdopodobne zmiany zachodzące w cytoplazmie komórek np. chromutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić. c) wiek komórek -np. łatwiej mutują komórki, w których występują częste podziały, także starzejąca się komórka łatwiej ulega mutacjom; d) krzyżowanie 2 ras o znacznych różnicach w cechach również pomnaża mutacje, chociaż zjawiska tego nie umiemy wyjaśnić.        Do czynników mutacyjnorodnych zewnątrzpochodnych zaliczamy głównie na podstawie spostrzeżeń dokonanych nad mutacjami doświadczalnymi: a) krótkie fale, w szczególności promienie rentgenowskie i radowe; b) działanie zmian temperatury zewnętrznej; c) czynniki chemiczne -jeszcze nie zbadane co do drogi działania; d) domestykacja zwierząt, która wywołuje znacznie częstsze występowanie mutacji. Dotyczy to np. takich cech, jak barwnik, długość włosa i wzrost. [przypisy: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, oddział dzienny psychiatryczny, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno rejestracja oddział dzienny psychiatryczny zaburzenia przetwarzania sensorycznego