psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Oligofrenia jako jednostka nozologiczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej jest również niedopuszczalne, gdyż przygniatająca większość tych przypadków powstaje z przyczyn nabytych. Wynika z tego, że metody statystyczne wprawdzie imponują ogromem liczb, lecz dotyczą materiału nie przebadanego   w szczegółach, zwłaszcza co do etiologii. Te same uwagi nasuwają się co do usiłowań wykrycia praw Mendla na materiale statystycznym. Przede wszystkim pojęcie cechy nie jest jasno w psychiatrii zdefiniowane. Niektórzy uważają za cechę neuropatię i dopatrują się jej dziedziczenia według praw Mendla. Pod pojęcie neuropatii u autorów tych podpadają tak różne sprawy, jak nerwowość, drażliwość, alkoholizm, a nawet udar mózgu, choroba Brighta, przestępczość, włóczęgostwo, guzy itd. Rzecz prosta, że przy tak obszernym pojmowaniu neuropatii jako dziedzicznej cechy autorzy ci uzyskiwali ogromne liczby statystyczne, które miały obrazować obciążenie dziedziczne. Jeżeli dodamy do tego, że rozpoznania z natury rzeczy opierać się muszą na badaniu na odległość, gdyż są wnioskami wysnutymi z opowiadań,    ze słyszenia, często z plotek, to stracić musimy wiarę w naukowe podstawy tego rodzaju badań. Dotyczy to np. rozsławionej przez mendelistów rodziny Kalikaka.  Bleuler stwierdził on na podstawie badań, że nie ma dążności do rozrastania się chorób dziedzicznych, lecz przeciwnie, dalsze pokolenia raczej oczyszczają się stopniowo, o ile oligofrenicy mnożą się wydajnie, o tyle płodność schizofrenicznych rodzin zmniejsza się znacznie, co również zdaje się świadczyć o samooczyszczeniu się pokoleń dotkniętych tą chorobą, Tłumaczyć to można częściowo zmniejszeniem popędu płciowego, znamiennym dla schizofrenii. Zresztą i warunki kulturalnospołeczne wpływają na znaczne zmniejszenie płodności chorych umysłowo w ogóle, Mianowicie chorzy ci w dużym odsetku spędzają życie w zakładach zamkniętych,               a ponadto piętno choroby psychicznej utrudnia lub uniemożliwia im wstępowanie w związki małżeńskie, a nawet nawiązanie stosunków miłosnych. W statystykach mendelistów w ogóle nie podobna dopatrzyć się udziału tego rodzaju czynników obyczajowośrodowiskowych. Stawia to ze swej strony pod znakiem zapytania ścisłość metod statystycznych, na których mendelizm usiłuje się oprzeć.                               [hasła pokrewne: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, elvita e rejestracja, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Oligofrenia jako jednostka nozologiczna”

 1. Grave Digger Says:

  Article marked with the noticed of: psycholog warszawa[...]

 2. Turnip King Says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

 3. Gas Man Says:

  [..] Cytowany fragment: metoda piórkowa brwi[...]

 4. Nikola Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 5. Tola Says:

  Article marked with the noticed of: mezoterapia[...]

 6. Aleksandra Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

Powiązane tematy z artykułem: elvita e rejestracja elvita jaworzno rejestracja zaburzenia przetwarzania sensorycznego