psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Brakowało skutecznego leczenia ADPKD. Badania na modelach zwierzęcych implikują hormon antydiuretyczny, wazopresynę argininy i jej drugi przekaźnik, adenozyno-3 , 5 -cykliczny monofosforan (cAMP) jako promotory proliferacji komórek nerkowych i wydzielania płynu luminalnego. Tłumienie uwalniania wazopresyny za pomocą wysokiego spożycia wody, genetyczna eliminacja wazopresyny i blokada receptora V2 wazopresyny zmniejszają obciążenie torbieli i chronią funkcję nerek.3-9 Takie badania przedkliniczne uzasadniają badanie działania tolwaptanu, wazopresyny V2- antagonistę receptora, 10 w ludzkim ADPKD. Tolwaptan jest zatwierdzony do leczenia hiponatremii rozcieńczeniowej (w różnych krajach) lub przeciążenia objętościowego w niewydolności serca (w Japonii).
W 3-letnich, otwartych badaniach klinicznych z udziałem 63 pacjentów z ADPKD w porównaniu z historycznymi grupami kontrolnymi, tolwaptan spowolnił wzrost całkowitej objętości nerki (1,7% w porównaniu z 5,8% rocznie, P <0,001) oraz spadek w oszacowanym kłębuszku nerkowym. wskaźnik filtracji (GFR; -0,71 vs. -2,1 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała na rok, P = 0,01) .11 Ograniczenia tych badań obejmowały niewielką liczbę pacjentów, niesprzeczne kontrole i niezrównane grupy etniczne. Poniżej przedstawiamy wyniki skuteczności i bezpieczeństwa tolwaptanu w postępowaniu z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek i jej wynikami (TEMPO) 3: 4, badanie kliniczne fazy 3, wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, z grupą równoległą .12
Metody
Projekt testowy i nadzór
Do badania zakwalifikowano pacjentów w 129 placówkach na całym świecie od stycznia 2007 r. Do stycznia 2009 r. Osoby kwalifikujące się miały od 18 do 50 lat z rozpoznaniem ADPKD (zob. Dodatek dodatkowy, dostępny w pełnym tekście niniejszego artykułu), 13 objętość nerki 750 ml lub więcej1,4,15 mierzona za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) i klirensu kreatyniny 60 ml na minutę lub więcej, oszacowanego za pomocą formuły Cockcroft-Gault.16 Randomizacja została przeprowadzona centralnie , u pacjentów losowo przydzielonych w stosunku 2: do otrzymywania tolwaptanu lub placebo i z rozwarstwieniem według statusu nadciśnienia (obecna vs. nieobecna), klirensu kreatyniny (<80 vs. .80 ml na minutę), całkowita objętość nerki (<1000 vs. .1000 ml) oraz obszar geograficzny.12
Dawkowanie tolwaptanu rozpoczęto w dziennych dawkach odpowiednio 45 mg i 15 mg rano i po południu, z tygodniowym wzrostem do 60 mg i 30 mg, a następnie do 90 mg i 30 mg, zgodnie z raportowaną przez pacjenta tolerancją. Przez 36 miesięcy pacjenci przyjmowali najwyższą dawkę, którą uznawali za znośną. Pacjenci, którzy zgłosili, że nie mogli tolerować najmniejszej dawki, zostali poproszeni o kontynuowanie leczenia telefonicznego
[patrz też: przegladarka skierowan sanatoryjnych, choroba półpasiec objawy, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba półpasiec objawy przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium przegladarka skierowan sanatoryjnych