psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Znaczenie wywiadów w psychiatrii

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Gdy zestawimy dane wywiadu, uzyskanego od otoczenia, z wypowiedziami chorego i własnymi spostrzeżeniami, poczynionymi w czasie badania, uzyskamy już pewien zarys obrazu klinicznego. Nie byłby on należycie uporządkowany, gdybyśmy stwierdzonych faktów nie ułożyli chronologicznie. Kiedy i w jakich okolicznościach powstały pierwsze zwiastuny choroby. Często okaże się, że choroba zaczęła się znacznie wcześniej niż otoczenie sądzi, lub że już dawniej chory miewał podobne objawy chorobowe. Gdy zestawimy każdorazowe pojawienie się objawów w życiu chorego z odpowiednimi okolicznościami życiowymi, często uda nam się ustalić pewną zależność objawów od wpływów    środowiskowych. Mogły to być ciosy życiowe, urazy psychiczne, trudności zawodowe, powikłania życia małżeńskiego itd. Im szerzej sięgniemy w naszych wywiadach do warunków środowiskowych, tym łatwiej uchwycimy związki przyczynowe między chorobą i ujemnymi wpływami zewnętrznymi. Ale nawet w tych przypadkach, gdzie wpływy zewnętrzne były raczej na dalszym planie, ważną jest rzeczą prześledzenie rozwoju choroby w porządku chronologicznym. Przy dłuższej obserwacji zestawiamy wiadomości, zdobyte o rozwoju choroby, uzyskując wgląd w epigenezę przypadku. Przy jednorazowym badaniu udaje się to co najwyżej w ogólnym zarysie, dorywczo, tymczasowo.    W psychiatrii, jak w żadnej innej dziedzinie, ogromną, niezastąpioną rolę odgrywają wywiady przedmiotowe. Tylko dobrze,  szczegółowo zebrane wywiady umożliwiają nam wgląd w powstanie i rozwój choroby psychicznej. Choroba jest procesem dynamicznym. Status praesens jest przekrojem. Na podstawie danych wywiadu potrafimy odtworzyć sobie dynamikę rozwojową  choroby. Jeżeli odtwarzamy sobie chronologię rozwoju choroby, to najpierw rozważamy najstarszą warstwę epigenetyczną, mianowicie podłoże dziedzicznokonstytucyjne           i typologię osobniczą. Następnie dążymy do ustalenia podłoża etiologicznego choroby, które z wyjątkiem wchodzących tu w grę czynników reaktywnych bywa z zasady natury organicznej. Wreszcie dopiero na tym podwójnym podłożu występuje czynnościowy zespół psychotyczny lub nerwicowy, stwierdzany aktualnie. Taki jest bieg rzeczy w przyrodzie. Natomiast względy dydaktyczne nakazują trzymać się w opisie porządku wprost odwrotnego, tego samego mianowicie, którego trzyma się lekarz w praktyce, któremu najpierw rzucają się w oczy objawy chorobowe, następnie w umyśle lekarza objawy te wiążą się w pewne zespoły objawowe, potem dopiero zespoły te ulegają podporządkowaniu odpowiednim czynnikom  etiologicznym, które tworzą warstwę podstawową, aż wreszcie na samym końcu, gdy już ustalono z pewnością lub hipotetycznie jednostkę nozologiczną, próbujemy ustalić najstarsze uwarunkowanie stwierdzonych zjawisk psychopatologicznych, mianowicie uwarunkowanie typologiczne lub konstytucyjnodziedziczne. Nasze postępowanie rozpoznawcze biegnie więc od symptomatologii poprzez syndromologię ku nozologii i kończy swój bieg na typologii. [patrz też: chleb razowy na zakwasie, omamy rzekome, makijaz permanentny oczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie wywiadów w psychiatrii”

  1. Iga Says:

    moje wyniki: tsh 4,400

  2. Karol Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kabiny prysznicowe z hydromasażem[...]

  3. Marcin Says:

    Używam kwasu w kapsułkach

Powiązane tematy z artykułem: chleb razowy na zakwasie makijaz permanentny oczu omamy rzekome