psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Rozpoznania różnicowe po zatruciu

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Rozpoznanie opiera się na szeregu stwierdzonych objawów, które rozwinęło się po przebytym zatruciu, dobry kontakt afektywny przy upośledzonym kontakcie intelektualnym, dobra modulacja i adekwatność afektu, ciężkie uszkodzenie pamięci, głównie zdolności zapamiętywania i przechowywania, euforia i chwiejność afektywna, przewlekły charakter sprawy, obecność objawów neurologicznych świadczących o organicznym uszkodzeniu układu, nerwowego ośrodkowego, zmiany charakteropatyczne ze znacznym upośledzeniem uczuciowości wyższej, wreszcie oporność na leczenie metodami wstrząsowymi. W rozpoznaniu różnicowym można było wykluczyć niedorozwój umysłowy, gdyż początkowy rozwój umysłowy dziecka aż do 9 r. ż. był bardzo dobry, a gdyby nawet wywiad nie był dostarczył pod tym względem informacji, to i tak pierwotny dobry poziom intelektualny można było stwierdzić na podstawie zachowanego słownika wyrazów i pojęć. Psychopatia również nie wchodziła w rachubę, jeśli się zważy, że rozwój charakterologiczny dziecka był prawidłowy, że zaburzeniom charakteru towarzyszyły od początku liczne objawy dementywne i że stwierdzić można było objawy neurologiczne, stanowiące wyraz encefalopatii. Fatalna pomyłka diagnostyczna, która doprowadziła do rozpoznania psychozy schizofrenicznej, była również do uniknięcia. W różnicowaniu mogła wchodzić w rachubę tylko ze względu na wczesne wystąpienie psychozy, podniecenie chorej z euforią, które mylnie wzięto za hebefreniczne błaznowanie, objawy anartrii, które uważano za schizofreniczne neologizmy oraz ciężki stan otępieniowy, który tłumaczono sobie zapewne jako rychły i daleko posunięty rozpad osobowości, widywany z zasady w przebiegu hebefrenii. Wyłączyć można było hebefrenię nie tylko dzięki stwierdzeniu typowych objawów zespołu psychoorganicznego, ale i dzięki ocenie afektu, który nie wykazuje żadnych cech schizofrenicznych. Rozpoznanie nasze potwierdzono pneumoencefalograrnem, wykonanym z nakłucia podpotylicznego. Komory boczne we wszystkich wymiarach znacznie poszerzone, nieco więcej po stronie lewej. Takie samo rozszerzenie wykazują rogi skroniowe tylne i przednie. Powietrze pod namiotem móżdżku. W przestrzeni podpajęczynówkowej, zwłaszcza w okolicy czołowej              i skroniowej, stwierdza się niewielkie zbiorniki powietrza, które nie wykazują łączności z układem komorowym mózgu. Rozpoznanie radiologiczne: porencephalia externa, hydrocephalus internus. [hasła pokrewne:  zatrucie talem, e rejestracja elvita, pulsantis, przegladarka skierowan sanatoryjnych ]

Tags: , , ,

No Responses to “Rozpoznania różnicowe po zatruciu”

  1. Skull Crusher Says:

    Chory powinien leżeć na boku.

  2. Mr. Wholesome Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Schodołazy dla osób niepełnosprawnych[...]

  3. Maksymilian Says:

    czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: e rejestracja elvita przegladarka skierowan sanatoryjnych pulsantis zatrucie talem