psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

W kierunku rozwoju leków ukierunkowanych na pacjenta w onkologii

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jako onkolog, kiedy siedzę z pacjentami, aby omówić rozpoczęcie nowego schematu chemioterapii, ich pierwsze pytania to często Jak to sprawi, że się poczuję. I Jak pacjenci tacy jak ja czuli się z tym leczeniem. Niestety, ta informacja jest ogólnie brak na etykietach leków w Stanach Zjednoczonych oraz z opublikowanych raportów z badań klinicznych – dwóch źródeł informacji najczęściej dostępnych dla osób próbujących zrozumieć kliniczne skutki leków na raka. W 2011 r. 15 leków hematologicznych i onkologicznych zostało zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję ds. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

W kierunku rozwoju leków ukierunkowanych na pacjenta w onkologii

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W latach 1993-1995 Medicare rozszerzyło finansowanie leków immunosupresyjnych po transplantacji nerki od roku do 3 lat. To niewielkie rozszerzenie, choć nieoptymalne, zmniejszyło koszty i różnice w dochodach związane z wynikami wśród biorców alloprzeszczepów nerki. Późniejsze dożywotnie świadczenie z 2000 r. Dla pacjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych lub z niepełnosprawnościami związanymi z pracą wiązało się z dodatkowym zmniejszeniem takich dysproporcji.3 Nie jest zaskakujące, że analizy ekonomiczne potwierdzają również, że obniżenie dożywotniego finansowania leków immunosupresyjnych całkowite koszty – oszczędność szacowana na 200 milionów USD rocznie – największy wpływ mają pacjenci najmniej podatni.4 Być może bardziej przekonującym argumentem na rzecz dożywotniego leczenia środkami immunosupresyjnymi jest to, że transplantowalne nerki są ratunkowymi darami, które są możliwe dzięki żywym dawcom lub rodzinom zmarłych i stanowią niezmierzoną korzyść dla społeczeństwa. Obecna polityka USA zdewaluuje ten dar, potencjalnie zagrażając amerykańskiemu systemowi dawstwa narządów poprzez zniechęcanie wolontariuszy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

W kierunku rozwoju leków ukierunkowanych na pacjenta w onkologii

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Aby rząd zapłacił za plan równego wydatkowania środków przez Medicare w danym hrabstwie, stawka planu musiałaby być niższa od tej kwoty wydatków o trzykrotność różnicy między tą kwotą a poziomem referencyjnym. W 2011 r. Średni poziom referencyjny wynosił 113% wydatków na opłatę za usługi Medicare. Dlatego oferta planu Medicare Advantage musiałaby wynosić jedynie 61% (100% – [3 x 13%]) wydatków Medicare na opłaty za usługi za rządową wypłatę na rzecz planu równego wydatkom na tradycyjne Medicare. Tak więc większe wydatki rządowe na Medicare Advantage niż na Medicare Opłata za usługę nie wskazują na wyższą skuteczność ubezpieczeń administrowanych przez rząd. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

W kierunku rozwoju leków ukierunkowanych na pacjenta w onkologii

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) reguluje urządzenia medyczne i elektroniczne produkty emitujące promieniowanie – towary, które obejmują jednorazowe produkty jednorazowego użytku, implanty krótko- i długoterminowe, a także wielozadaniowe, trwałe wyposażenie kapitałowe. Wyroby medyczne obejmują produkty o niskim ryzyku (klasa I), takie jak środki do depresji języka i okulary korekcyjne na receptę; umiarkowane ryzyko (klasa II), takie jak urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego i pompy infuzyjne o dużej objętości; i wysokiego ryzyka (klasa III), takich jak stenty wieńcowe uwalniające lek i testy immunologiczne na przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Coraz większe znaczenie dla opieki zdrowotnej sprawia, że urządzenia medyczne stanowią istotne wyzwanie dla zdrowia regulacyjnego i zdrowia publicznego, z uwagi na ich niejednorodność i nieodłączną złożoność oraz iteracyjny charakter ich rozwoju przez cały cykl życia. Podstawą nadzoru nad wyrobami medycznymi sprzedawanymi w Stanach Zjednoczonych są działania FDA po wprowadzeniu na rynek, obejmujące ogólnopolskie systemy zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniami, a także badania obserwacyjne (wymagane są badania wymagane od producenta oraz badania uznaniowe przeprowadzane przez FDA ). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries