psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘przegladarka skierowan sanatoryjnych’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelberger (1952) nadał nazwę. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburzenia  stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej                          o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty takim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i stawiają kroki olbrzyma. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przegladarka skierowan sanatoryjnych’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawaniu bodźca. Omamy iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy iluzje słuchowe polegają np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przegladarka skierowan sanatoryjnych’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Zaburzenia poznania słuchowego (agnosia audi.tiva sive acustica). Chory słyszy dźwięki i szmery, nie rozpoznaje jednak w słowach właściwego znaczenia. Nie rozpoznaje np. zegarka słysząc jego tykanie albo kluczy słysząc brzęk, albo też papieru słysząc szelest itd. Tutaj należy też afazja sensoryczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przegladarka skierowan sanatoryjnych’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

O apraksji mówimy wówczas, gdy chory zleconą mu czynność wykonuje ile, chociaż nie ma porażeń, niedowładów ani niezborności i chociaż zadanie pojął. Chory nie potrafi np. włożyć poszczególnych części odzieży, zapalić sobie zapałką papierosa itd. Chory nie może wykonać złożonych czynności celowych, których się wyuczył. Czasem upośledzone są tylko niektóre rodzaje czynności, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries