psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych po 5 latach stanowiła tylko 18,7% pierwotnego złożonego punktu końcowego. Ponadto przyjęcia do szpitala z przyczyn sercowo-naczyniowych były skoncentrowane wśród pacjentów w wieku 65 lat i starszych i rzadko pozwalały przewidzieć zgon: tylko 7,7% pacjentów przyjętych do szpitala z przyczyn sercowo-naczyniowych zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych podczas badania. Jedyne dwa znaczące wyniki (zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca z kwasami tłuszczowymi n-3 i ich działanie zapobiegawcze u kobiet) należy uznać za zachowawcze. Oba mogą być spowodowane przypadkiem, chociaż są zgodne z dwoma wnioskami z innych badań: korzystnym wpływem kwasów tłuszczowych n-3 u pacjentów z niewydolnością serca w badaniu GISSI-HF3 i zmniejszeniem częstości występowania incydentów wieńcowych u pacjentów z hipercholesterolemią, większość z nich to kobiety, w Japonii Badanie interakcji lipidów z kwasami Eikozapentaenowymi (JELIS) .11 Nasze wyniki są bardziej zgodne z wynikami zerowymi dotyczącymi redukcji wyniku z początkową próbą interakcji glarginy (ORIGIN), w której testowano suplementację za pomocą n-3. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wszyscy pacjenci zgłaszający uwagę jednego z uczestniczących lekarzy ogólnych i spełniający kryteria włączenia do badania byli kolejno zapisywani przez okres czasu, który został wstępnie określony przez każdego lekarza rodzinnego. Wszyscy pacjenci przed rejestracją wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury badania
Badani pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania jednej kapsułki dziennie zawierającej g kwasów tłuszczowych n-3 (wielonienasycone estry etylowe kwasów tłuszczowych z kwasem eikozapentaenowym i kwasem dokozaheksaenowym nie mniejszym niż 85%, w stosunku, który może wynosić od 0,9: do 1,5: 1) lub placebo (oliwa z oliwek). Leczenie zostało centralnie przypisane za pomocą telefonu na podstawie ukrytej, wygenerowanej komputerowo listy randomizacji, podzielonej na straty według lekarza rodzinnego. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Próby wykazały korzystny wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 u pacjentów z wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca. Ocenialiśmy potencjalne korzyści takiej terapii u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego lub miażdżycą naczyń, u których nie wystąpił zawał mięśnia sercowego. Metody
W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym zapisaliśmy grupę pacjentów, którzy następnie przeszli do sieci 860 lekarzy ogólnych we Włoszech. Odpowiednimi pacjentami byli mężczyźni i kobiety z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego lub miażdżycą naczyń krwionośnych, ale nie z zawałem mięśnia sercowego. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Zmienne ciągłe są przedstawione jako średnie i odchylenia standardowe, a dane kategoryczne są przedstawione jako liczby i procenty. Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analizy według grup, do których zostali pierwotnie przypisani (analiza zamiaru leczenia). Zastosowaliśmy metodę Mantela-Coxa do obliczenia współczynników ryzyka i 95% przedziałów ufności dla porównań między grupami wyników klinicznych i testu log-rank w celu obliczenia odpowiadających wartości P. Skonstruowaliśmy krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego punktu końcowego i jego komponentów. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries