psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Podobieństwo przeżyć schizofreników

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2018

Podobieństwo przeżyć w dwóch tych kategoriach schorzeń może być zużytkowane jako argument przemawiający za organiczną schizofrenii.      W Klinice .Chorób Psychicznych w Gdańsku przebywały dwie jednojajowe bliźniaczki w podeszłym wieku, u których powstał obraz kliniczny odpowiadający określeniu  wypowiadały skargi na martwotę ciała zwłaszcza głowy, w ogóle uczucie że są zmienione, że nie żyją, że ich głowy oderwały się od tułowia.
Do najczęstszych i najdonioślejszych zaburzeń czynności spostrzegania należą omamy (hallucinationes) i złudzenia (illusiones). W praktyce     nie kiedy trudno jest przeprowadzić ostrą granicę między tymi dwiema kategoriami zaburzeń, chociaż różnica ta ma istotne znaczenie rozpoznawcze. Terminologicznie różnica ta nie jest wyraźnie zaznaczona, gdyż musi pochodzi od łacińskiego słowa  błądzić, bredzić, pleść bzdury. Omamy są to spostrzeżenia przedmiotów w rzeczywistości nie istniejących. Powstałemu w umyśle chorego wyobrażeniu spostrzegawczemu towarzyszy mylny sąd realizujący, tzn. chory jest przekonany o realnym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Omamy, poza marzeniem sennym oraz tzw. snami hipnagogicznymi, są bezwzględnie zjawiskiem patologicznym. Nie można tego jednak powiedzieć                  o złudzeniach. I jedne i drugie dzielimy tradycyjnie według rozmaitych rodzajów wrażeń zmysłowych, włącznie z tzw. zmysłem wewnętrznym,  za pomocą którego odbieramy podniety . [więcej w: Sprawozdania dla producentów biopaliw, Badania psychologiczne na broń Poznań, Badanie psychologiczne na broń Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Badania psychologiczne na broń Poznań Badanie psychologiczne na broń Poznań Sprawozdania dla producentów biopaliw