psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Omamy u schizofreników

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Pewność, że chodzi naprawdę o omamy, a nie o obrazowe sposoby opisu, uzyskać możemy częstokroć wówczas, gdy rozważymy całość obrazu klinicznego, do którego należą omamy wzrokowe, a także typowość ich wyglądu. Nie jest zresztą rzeczą łatwą wykryć obecność omamów wzrokowych, gdy przeżywane są w danej chwili. Dla ich wyzwolenia używa się w klinice pewnych sposobów. Np. omamy wzrokowe                        w majaczeniu udaje się bardzo często wywołać przez ucisk na gałki oczne przy zamkniętych powiekach. Szczególnie czuły sposób wywoływania omamów wzrokowych polega na podsuwaniu choremu czystej kartki papieru z sugestywnym zapewnieniem go, że tam jest coś napisane lub wyrysowane. Jest to tzw. objaw czystej kartki. Nie trzeba się przy tym zrażać tym, że chory w pierwszej chwili nic nie widzi. Omamy słuchowe (hallucinationes acusticae) polegają na powstawaniu spostrzeżeń słuchowych: bez działania na zmysł słuchu podniet fizycznych. I tutaj, jak         w omamach wzrokowych, następuje rzutowanie (projekcja) tego I błędnego spostrzeżenia na zewnątrz, tak jak gdyby chodziło o obiektywny przedmiot spostrzegania słuchowego. Do pojęcia omamu należy koniecznie sąd realizujący, tj. przekonanie o rzeczywistości tego, co się słyszy. Szum lub świsty w uszach i inne zjawiska nie są omamami. Omamy słuchowe mogą mieć charakter elementarny. Chory słyszy wówczas trzaski, pukania, nieokreślone szmery i hałasy (acoasmata) lub tony, albo inne harmonijne dźwięki (phonemata). Właściwe omamy słuchowe doznawane są jako głosy ludzkie lub zwierzęce i inne określone spostrzeżenia słuchowe, np. szczęk broni, muzyka, śpiew chóralny, warkot silnika, turkot wozu, strzały itd. Omamy te bywają liczne, a nawet masowe, ale mogą być też pojedyncze. Czasem słyszy się je głośno                       i wyraźnie, czasem są ledwie dostrzegalne. Niektórzy chorzy muszą dobrze nasłuchiwać, aby ich doznać, a zwłaszcza aby je zrozumieć. Głosy ludzkie bywają czasem tak niewyraźne, że chorzy l)ie są zdolni powiedzieć, czy są to głosy męskie, czy kobiece. [podobne: zespół abstynencyjny leczenie domowe, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium strefy tętna kalkulator zespół abstynencyjny leczenie domowe