psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Penny Wise, Pound Foolish Granice pokrycia po immunosupresji po transplantacji nerki

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W leczeniu schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) przeszczep nerki przewyższa dializoterapię w celu poprawy wskaźników przeżywalności pacjentów i jakości życia. Jednak długoterminowy sukces wymaga ciągłego leczenia lekami immunosupresyjnymi. Jak na ironię, mimo że wiele kluczowych odkryć związanych z immunosupresją zostało dokonanych w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy biorcy nerki nie korzystają z spójnej polityki finansowania tych leków, dlatego tysiące takich pacjentów jest narażonych na ryzyko niepowodzenia aloprzeszczepu i przedwczesne śmierć. Zapewnienie dożywotniego dostępu do tych leków dla wszystkich Amerykanów z przeszczepionymi nerkami uratuje życie, a także zmniejszy całkowite koszty leczenia pacjentów z ESRD. Przeszczepianie przeszczepu nerki i zasady dotyczące leczenia immunosupresyjnego dla wybranych krajów (dla osób, które przeszczepiły tylko pierwszy przeszczep nerki od zmarłego dawcy). Zgodnie z aktualnymi zasadami Medicare, zasięg leków immunosupresyjnych nagle ustaje po 3 latach od przeszczepienia nerki u wszystkich pacjentów Medicare, z wyjątkiem osób w wieku 65 lat i starszych lub mających upośledzenie w pracy. Ta polityka różni się od polityki innych krajów uprzemysłowionych, w tym Australii, Wielkiej Brytanii i Kanady, gdzie całe życie, finansowane przez państwo leki immunosupresyjne są dostarczane wszystkim biorcom nerki – i gdzie długoterminowe wskaźniki przeżycia są znacznie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych (patrz tabela), niezależnie od różnic w składzie pacjentów, cech socjodemograficznych i innych czynników. Te obserwacje sugerują, że nadszedł czas, aby ponownie przeanalizować praktyki finansowania leków immunosupresyjnych w Stanach Zjednoczonych.
Brak funduszy na niezbędne immunosupresanty dla wielu pacjentów Medicare również ostro kontrastuje z zapewnieniem przez Medicare funduszy na dożywotnią dializę. Mimo że jest to ratujące życie leczenie niewydolności nerek, dializa daje gorsze wyniki niż przeszczep i jest o wiele droższa w skali roku niż schematy leczenia immunosupresyjnego. Jednak pacjenci muszą powrócić do tego bardziej kosztownego i mniej skutecznego leczenia, gdy ich przeszczepy nerkowe zawodzą. Chociaż decyzja o rezygnacji z leczenia przez całe życie leków immunosupresyjnych może być uzasadniona nadzieją, że transplantacja poprawi zdrowie i siłę zarobkową pacjentów z niewydolnością nerek, co pozwoli im uzyskać prywatne ubezpieczenie, ten optymizm nie jest potwierdzony przez obecne rzeczywistość.
Przedwczesna niewydolność przeszczepów jest piątą główną przyczyną rozpoczęcia dializy w Stanach Zjednoczonych. Niestety, około 25% pacjentów, których przeszczepy zawodzą, umiera w ciągu 2 lat po powrocie do dializy. Wynik ten jest gorszy niż 2-letnia śmiertelność wśród pacjentów z czynnym przeszczepem od zmarłego dawcy (6%) i jeszcze gorsza niż wśród pacjentów dializowanych, którzy nigdy nie otrzymali przeszczepu (20%).
Drugi przeszczep jest najlepszą opcją leczenia dla pacjenta, którego przeszczep zawiodł, ale możliwości powtórnego przeszczepienia są znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku początkowego przeszczepienia. Kandydaci na powtórne przeszczepy stanowią około 20% pacjentów na liście oczekujących, ale (z powodu uczulenia na nieudany przeszczep allogeniczny) otrzymują tylko 12% zmarłych dawców nerki przeszczepianych corocznie w Stanach Zjednoczonych.
Niewydolność przeszczepu może wynikać bezpośrednio z nieprzestrzegania schematów immunosupresyjnych, co z kolei może być spowodowane niezdolnością do zapłaty
[hasła pokrewne: elvita jaworzno rejestracja, choroba półpasiec objawy, zaburzenia przetwarzania sensorycznego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba półpasiec objawy elvita jaworzno rejestracja zaburzenia przetwarzania sensorycznego