psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Zaburzenia artykulacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Oprócz zaburzeń artykulacji chodzi tu również o upośledzenie zdolności tworzenia zgłosek i wyrazów, zniekształcanie, przemienianie lub opuszczanie liter i zgłosek, zwolnienie mowy i potykanie się na zgłoskach. Najlepszym sposobem badania dyzartrii jest zlecenie choremu głośnego czytania, także przepisania określonego tekstu. Ponadto posługujemy się w klinice pewnymi testami, chociaż przy ich powtarzaniu zły wynik zależy w dużej mierze od rozproszenia uwagi, upośledzenia zdolności zapamiętywania, stanu wzruszenia i przedchorobowych trudności wysławiania się chorego. Dyzartria występuje poza porażeniem postępującym w miażdżycy mózgu, w ciężkim alkoholizmie (pseudoparnlysis alcoholica), w barbituromanii, w stanach postencefalitycznych, także w zaburzeniach rozwojowych po wczesnodziecięcych uszkodzeniach mózgowia. Pismo przejawia analogiczne zaburzenia, np. wypadnięcie lub podwojenie liter, zgłosek i wyrazów. Zaburzenia te występują                 w piśmie znacznie wyraźniej niż w mowie. Badać należy nie tylko teksty pisane przez chorego na zlecenie ale również poprzednie jego listy, pisane samorzutnie, bez myśli o ich kontroli lekarski. Badanie afazji. Najpierw badamy słuch chorego w granicach tonów zwykłej rozmowy czy chory pojmuje treść pytań. Badamy jego orientację. Każemy mu powtórzyć treść opowiedzianej bajki, nazwać przedmioty   w pokoju, każemy mu wykonać pewne czynności, np. gwizdać, otworzyć usta, wysunąć język, zamknąć oczy; podnieść ramię itd. Zwracamy uwagę na jego samorzutne wypowiedzi, czy milczy, czy jest gadatliwy, czy mówi składnie, czy agramatyczni e, czy przestawia litery, zgłoski, wyrazy. Przy afazji ruchowej widać, że chory robi daremne wysiłki, aby przemówić. W lżejszych przypadkach wyrazy ulegają zniekształceniu. Badając afazję amnestyczną każemy choremu nazwać poszczególne przedmioty. Właściwa nazwa nie przyjdzie mu na myśl. Jeżeli lekarz podsuwa mu błędne nazwy, chory musi tak długo przeczyć, aż zatrzyma się przy trafnej nazwie przedmiotu (Reichardt). [podobne: lek bez recepty na uspokojenie, charakteropatia, tonik z zielonej herbaty, tonik z zielonej herbaty warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Zaburzenia artykulacji”

 1. Przemysław Says:

  [..] Cytowany fragment: hotel spa góry[...]

 2. Nataniel Says:

  Pisane na kolanie

 3. Liwia Says:

  Article marked with the noticed of: implanty bielsko[...]

 4. Zero Charisma Says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 5. Swerve Says:

  Article marked with the noticed of: spalacz tluszczu[...]

 6. Slow Trot Says:

  W suplemencie jest dużo składników potrzebnych przy chorobie tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: bimber hobby charakteropatia lek bez recepty na uspokojenie tonik z zielonej herbaty