psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wyniki UPDRS-IV dla powikłań wywołanych lewodopą, w tym fluktuacji motorycznych i dyskinez, poprawiły się o 61% w grupie neurostymulacyjnej, z 4,1-punktową różnicą między grupami leczonymi (P <0,001) (Tabela 2), co zostało potwierdzone przez wyniki w skali dyskinezy (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Wyniki UPDRS-II dla czynności życia codziennego w najgorszym stanie w poprzednim tygodniu różniły się o 6,2 punktu na korzyść neurostymulacji (P <0,001) (tabela 2), bez znaczącej różnicy między grupami dla wyniku w najlepszym stanie. Czas z dobrą ruchomością i bez kłopotliwych dyskinez, zarejestrowany przez pacjentów w dziennych dziennikach, wzrósł o 20% w grupie neurostymulacyjnej, z różnicą między grupami wynoszącą 1,9 godziny (p = 0,01) (tabela 2). Czas o złej ruchliwości znacznie się skrócił w grupie neurostymulacyjnej, z różnicą między grupami wynoszącą 1,8 godziny (P = 0,006) (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Różnice między grupami w czasie z kłopotliwą dyskinezją i czasem snu (ryc. S2 w dodatkowym dodatku) nie były znaczące.
Stosowanie leków uległo znaczącej zmianie w obu leczonych grupach. Dzienna dzienna dawka lewodopy została zmniejszona o 39% w grupie neurostymulującej, ale wzrosła o 21% w grupie leczonej farmakologicznie, różnica między grupami wyniosła 609 mg (p <0,001) (tabela 2 i tabela Dodatek dodatkowy).
Wyniki poznawcze i emocjonalne
Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami w przypadku ocen poznawczych uzyskanych przy użyciu skali oceny otępienia Mattis lub UPDRS-I (tabela 2). Zmiany nastroju ocenione przez egzaminatora (wynik na skali skali depresji Montgomery ego i .sberga) lub przez pacjentów (punktacja w Inwentarz Depresji Becka II) przemawiają za neurostymulacją, podobnie jak wyniki w Skróconej Skali Oceny Psychiatrycznej dla całkowita zachorowalność psychiatryczna. Wyniki w skali Aparki Starkasteina pogorszyły się w obu grupach leczonych, z nieistotną tendencją do gorszych ocen apatii wśród pacjentów z grupy neuropymulacji niż wśród osób z grupy leczenia medycznego (Tabela 2).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Ogółem 68 pacjentów w grupie neurostymulacji i 56 w grupie leczonej farmakologicznie miało co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane. Liczby wszystkich zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach (Tabela 3 i Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Dwóch pacjentów z grupy neurostymulacyjnej i z grupy terapeutyczno-leczniczej popełniło samobójstwo; to były jedyne zgony. Myśli samobójcze i próby samobójcze miały podobną częstość w obu grupach, ale depresja występowała częściej w grupie neurostymulacyjnej
[podobne: zatrucie talem, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, makijaz permanentny oczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi AD 7”

 1. Robert Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: alkoholizm leczenie[...]

 2. The Howling Swede Says:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 3. Chuckles Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowy sen[...]

 4. Anna Says:

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

 5. Crash Override Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu protetyka[...]

 6. The China Wall Says:

  Jestem w ciąży

Powiązane tematy z artykułem: makijaz permanentny oczu zaburzenia przetwarzania sensorycznego zatrucie talem