psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Częstość zdarzeń dla pierwotnego punktu końcowego była niższa wśród kobiet niż wśród mężczyzn, ze znacznie niższą częstością występowania wśród osób, które otrzymywały kwasy tłuszczowe n-3 niż wśród osób otrzymujących placebo (współczynnik ryzyka, 0,82, 95% CI, 0,67 do 0,99; P = 0,04) (Figura 2). Analiza post hoc dotycząca skuteczności kwasów tłuszczowych n-3 w stosunku do wyjściowego spożycia ryb (tabela S6 w dodatkowym dodatku) nie wykazała istotnej heterogenności (P = 0,46 dla interakcji). Analizy podgrupy post hoc dotyczące interakcji leczenia z kwasami tłuszczowymi n-3 w odniesieniu do stosowania aspiryny i użycia statyny na początku badania nie wykazały żadnych dowodów interakcji z tymi lekami (odpowiednio P = 0,34 i P = 0,28 w przypadku interakcji).
Zdarzenia niepożądane
Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności, biegunka i inne objawy) były najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku, ale częstość ich występowania nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami (Tabela 3). Badacze przypisali do eksperymentalnego leczenia dwa przypadki ciężkiego epistaksji, zarówno u pacjentów, którzy również otrzymywali leczenie przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe. Wśród poważnych zdarzeń niepożądanych stwierdzono 490 rozpoznań raka wśród pacjentów, którzy otrzymali kwasy tłuszczowe n-3 (7,9% pacjentów) i 453 wśród osób otrzymujących placebo (7,2%, P = 0,19); krwawienie wystąpiło u 16 pacjentów, którzy otrzymali kwasy tłuszczowe n-3 (0,3%) oraz u 12 pacjentów otrzymujących placebo (0,2%, p = 0,44).
Dyskusja
Badanie ryzyka i zapobiegania testowało hipotezę, że kwasy tłuszczowe n-3 okazały się korzystne u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego (w Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell Infarto Miocardico [GISSI] -Prevenzione study2 ) lub niewydolność serca (w badaniu GISSI Heart Failure [GISSI-HF] 3), byłyby skuteczne w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych zgodnie ze standardową opieką i mających wiele czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub choroby miażdżycowej, ale bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego zawał. Nasze odkrycia nie dostarczają dowodów na przydatność kwasów tłuszczowych n-3 do zapobiegania śmierci lub choroby sercowo-naczyniowej w tej populacji.
Konsekwentnie zerowy efekt w różnych punktach końcowych i podgrupach nie sugeruje alternatywnych interpretacji, ale kilka obserwacji epidemiologicznych jest użytecznych. Ogólna częstość występowania twardych punktów końcowych (w szczególności częstości nagłej śmierci z przyczyn sercowych i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych), na których kwasy tłuszczowe n-3 wykazały wyraźną korzyść w badaniu GISSI-Prevenzione, 2 była znacznie niższa niż oczekiwano, 8 być może odzwierciedlając specyficzny dla danego kraju profil niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego (szczególnie w odniesieniu do nawyków żywieniowych) i dość intensywną ekspozycję badanej populacji na leczenie zapobiegawcze z dalszą poprawą podczas pięcioletniego okresu obserwacji
[hasła pokrewne: e rejestracja elvita, chleb razowy na zakwasie, lek bez recepty na uspokojenie ]

Tags: , ,

No Responses to “n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 7”

 1. Marek Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: obdukcje warszawa[...]

 2. Jerzy Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 3. Night Train Says:

  Article marked with the noticed of: Cytrulina[...]

 4. Nicola Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 5. Ludwik Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu produkty bio[...]

 6. Old Regret Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: chleb razowy na zakwasie e rejestracja elvita lek bez recepty na uspokojenie