psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Proces został opracowany przez komitet sterujący (lista członków znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu) i zatwierdzona przez komisje etyczne lokalnych jednostek służby zdrowia. Standardowe procedury operacyjne były zgodne ze zharmonizowaną, trójstronną wytyczną dla dobrej praktyki klinicznej na Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji. Niezależna Rada ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa nadzorowała badania i monitorowała bezpieczeństwo pacjentów, z planową ślepą, przejściową analizą, gdy badacze zgłosili połowę spodziewanych wyników. liczba zdarzeń końca punktu. Komitet sterujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zaplanowanie i koordynację badania, analizę i interpretację danych, przygotowanie manuskryptu i przekazanie go do publikacji. Societ. Prodotti Antibiotici, Pfizer i Sigma Tau sfinansowały proces, ale nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu, planowaniu, prowadzeniu lub analizie badania ani w interpretacji lub raportowaniu wyników. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, który jest dostępny pod adresem.
Uczestnicy badania
Pacjenci spełniający kryteria to mężczyźni i kobiety, którzy spełniali co najmniej jedno z następujących kryteriów: liczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, kliniczne objawy miażdżycowej choroby naczyniowej lub inne schorzenia stawiające pacjenta przed wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w opinii lekarza rodzinnego pacjenta. Kryterium wielu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego określono jako co najmniej cztery z następujących (lub, w przypadku pacjentów z cukrzycą, co najmniej jedną z poniższych): wiek 65 lat lub więcej, płeć męska, nadciśnienie (historia kliniczna nadciśnienia lub stosowanie leczenia hipotensyjnego), hipercholesterolemii (wywiadu klinicznego hipercholesterolemii lub stosowania leczenia obniżającego stężenie lipidów), statusu palacza, otyłości (wskaźnik masy ciała [w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach] 30 lub więcej) lub wywiad rodzinny z przedwczesną chorobą sercowo-naczyniową (definiowaną jako choroba sercowo-naczyniowa w wieku <55 lat u ojca pacjenta lub brata lub w wieku <65 lat u matki lub siostry pacjenta). Dowody kliniczne miażdżycowej choroby naczyń określa się jako dławicę piersiową, chorobę tętnic obwodowych, przebytą udar niedokrwienny w wywiadzie lub przejściowy atak niedokrwienny lub wcześniejsze leczenie z zastosowaniem rewaskularyzacji tętniczej.
Kryterium wykluczającym był zawał mięśnia sercowego, nadwrażliwość na kwasy tłuszczowe n-3, ciąża, stany kliniczne o słabym rokowaniu krótkoterminowym oraz stany, które mogłyby wpłynąć na możliwość udzielenia świadomej zgody lub zgodności z protokołem
[podobne: strefy tętna kalkulator, tonik z zielonej herbaty, chusteczki lateksowe ]

Tags: , ,

No Responses to “n-3 Kwasy tłuszczowe u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego AD 2”

 1. Karol Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurgia plastyczna warszawa[...]

 2. Gaja Says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 3. Lord Nikon Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[...]

 4. Grzegorz Says:

  Co z suplementami diety zalecanymi

 5. Juliusz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu legitymacja hologram[...]

 6. Alan Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

Powiązane tematy z artykułem: chusteczki lateksowe strefy tętna kalkulator tonik z zielonej herbaty