psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Myślenie i inteligencja

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Descartes (XVII w.) widział w fakcie, że człowiek myśli, podstawowy dowód jego istnienia. Wyraził to w słynnym powiedzeniu Cogito ergo sum. Wspaniały rozwój procesów myślowych rozstrzygnął w ogóle o bezwzględnej wyższości człowieka nad całą resztą przyrody. Funkcje myślowe, czyli intelektualne, obejmuje się ogólną nazwą umysłu (mens, intellectus). Przez inteligencję rozumie się sprawność umysłu. Sprawność umysłowa, czyli intelektualna, waha się w szerokich granicach normy. Stąd mówimy o poziomie inteligencji. Poziom ten bywa wyjątkowo niezwykle wysoki, ponad normę. Określenie górnej granicy normy jest teoretycznie niemożliwe. lecz praktycznie używamy tego rodzaju określeń. Natomiast dolna granica poziomu inteligencji jest bardziej uchwytna. Jeżeli poziom ten jest bardzo niski, lecz jeszcze nie tak niski, abyśmy mieli prawo mówić o niedorozwoju umysłowym, wówczas używamy określenia ociężałość umysłowa (stupiditas physiologica). Sprawność procesów myślowych w tych stanach jest nieszczególna, lecz mieści się jeszcze w pojęciu normy. Wysoki poziom inteligencji człowieka stoi w związku z rozwojem części czołowej mózgu, zdolnej do dalszego postępu ewolucyjnego,  z drugiej strony, sprawność intelektualna wzrasta tym bardziej, im bardziej człowiek ćwiczy swoje czynności myślowe. Wynika stąd, że poziom inteligencji będzie przeciętnie w przyszłości coraz bardziej się podnosił. Tym samym będzie się podnosiła górna granica normy sprawności umysłowej,                                           a prawdopodobnie i dolna granica. Wszystko to dotyczy miary przeciętnej. Samo myślenie nie jest odosobnioną władzą psychiczną.                   Do wyosobnienia czynności myślowych dochodzimy tylko drogą analizy. W istocie bowiem myślenie jest integralnie związane z resztą życia psychicznego, chociaż rozmaite czynności składowe mogą wykazywać rozmaity stopień rozwoju. [więcej w: lek bez recepty na uspokojenie, charakteropatia, tonik z zielonej herbaty, tonik z zielonej herbaty warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Myślenie i inteligencja”

  1. Rafał Says:

    wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

  2. Mercury Reborn Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do smary plastyczne[...]

  3. Jadwiga Says:

    poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

Powiązane tematy z artykułem: bimber hobby charakteropatia lek bez recepty na uspokojenie tonik z zielonej herbaty