psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Fraktional Flow Reserve-Guided PCI versus terapia medyczna w stabilnej chorobie wieńcowej AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W kohorcie rejestru u 5 pacjentów wystąpiło co najmniej jedno pierwotne zdarzenie punktu końcowego (3,0%). Wystąpiła niewielka różnica w częstości występowania pierwotnego zdarzenia końcowego pomiędzy pacjentami z grupy PCI a pacjentami w rejestrze (współczynnik ryzyka dla grupy PCI, 1,29, 95% CI, 0,49 do 3,39, P = 0,61), ale była duża różnica między pacjentami w grupie leczonej farmakoterapią a pacjentami w rejestrze (współczynnik ryzyka dla grupy medyczno-terapeutycznej 4,32; 95% CI, 1,75 do 10,66; P = 0,001) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym). Dodatkowe punkty końcowe
Krzywe Kaplana-Meiera dla poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego pokazano na rysunkach 1B, 1C i 1D. Ani tempo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ani odsetek zawału mięśnia sercowego nie różniły się istotnie pomiędzy grupą PCI a grupą leczniczą, ale szybkość pilnej rewaskularyzacji różniła się istotnie pomiędzy grupami (współczynnik ryzyka z PCI, 0,13; 95% CI 0,06 do 0,30, P <0,001). Spośród 56 pacjentów poddanych pilnej rewaskularyzacji zabieg został wywołany zawałem mięśnia sercowego u 12 pacjentów (21,4%), niestabilną dławicą piersiową, której towarzyszyły objawy niedokrwienia na EKG u 15 pacjentów (26,8%) oraz z powodu niestabilnej dławicy piersiowej zdiagnozowanej na podstawie cech klinicznych u 29 pacjentów (51,8%). W analizie eksploracyjnej u 4 pacjentów z grupy PCI (0,9%) i 23 pacjentów z grupy leczniczej (5,2%) przeprowadzono pilną rewaskularyzację, która została wywołana zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą z objawami niedokrwienia na EKG ( współczynnik ryzyka z PCI, 0,13; 95% CI, 0,04 do 0,43; P <0,001). W porównaniu z pacjentami z grupy medyczno-terapeutycznej, pacjenci z grupy PCI byli istotnie rzadziej poddawani rewaskularyzacji (współczynnik ryzyka z PCI, 0,14, 95% CI, 0,08 do 0,26) lub rewaskularyzacja nieoperacyjna (współczynnik ryzyka, 0,17; % CI, od 0,08 do 0,39) (tabela 2 i rysunek S2 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów w rejestrze częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, zawał mięśnia sercowego, pilna rewaskularyzacja i nieoperacyjna rewaskularyzacja były niskie (rysunek i tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Rysunek 2. Rysunek 2. Analiza punktowa głównego punktu końcowego i jego komponentów. Względne ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego zgonu, zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji i składników pierwotnego punktu końcowego przedstawiono w zależności od czasu z randomizacji (7 dni lub mniej w 8 dni lub więcej). Stałe pola przedstawiają oszacowania względnego ryzyka na 7 dni lub mniej po randomizacji, a otwarte pola przedstawiają oszacowania względnego ryzyka przez 8 dni do maksymalnego okresu obserwacji.
[więcej w: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, elvita rejestracja, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Fraktional Flow Reserve-Guided PCI versus terapia medyczna w stabilnej chorobie wieńcowej AD 6”

 1. Maria Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Nataniel Says:

  Article marked with the noticed of: okulista dziecięcy wrocław[...]

 3. Hanna Says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

 4. Thrasher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Relaks spa[...]

 5. New Cycle Says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

 6. Mieszko Says:

  Article marked with the noticed of: cellulit[...]

 7. Karol Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno rejestracja elvita rejestracja zaburzenia przetwarzania sensorycznego