psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Elementy psychologii klinicznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W przezwyciężonym okresie błędów i wypaczeń psychiatrzy polscy w wielu środowiskach niesłusznie wyrzekli się niektórych metod psychologii klinicznej, chociaż mają one niewątpliwą wartość klinicznodiagnostvczną. Stało się to wskutek uogólnionych ataków na sposoby testometryczne. W niektórych środowiskach zagranicznych i polskich istotnie posunięto testometrię do absurdu, odrywając ją od podstawowej pracy klinicznej. Poddawano masowo badaniom psychologicznym ludzi, nie przebadanych należycie ze stanowiska psychiatrii klinicznej. Zwłaszcza psychiatria dziecięca doznała wskutek tego wiele szkód. Psychologowie, nie utrzymujący łączności z klinicystami, rozpoznawali w ten sposób u młodzieży szkolnej i w innych środowiskach masowo rozwój umysłowy, chociaż ze stanowiska klinicznego rozpoznanie to, które ma charakter objawowy, powinno być stanowczo poprzedzone badaniami, zmierzającymi do wykrycia istoty encefalopatii pod względem etiologii i patogenezy. Metody psychologii klinicznej mają wartość pomocniczą. Jest to jedna z gałęzi psychologii praktycznej. Zastosowanie tych metod w klinice udoskonala nasze metody badawczorozpoznawcze. Największe znaczenie przypada tym metodom w ustaleniu poziomu inteligencji lub ogólniej mówiąc w ustaleniu sprawności umysłowej. Metody te oddają jednak usługi                  i w innych kierunkach, np. w badaniach nad strukturą osobowości, nad właściwościami życia uczuciowego itd. Niektórzy do dziedziny tej zaliczają niesłusznie pewne metody leczniczowychowawcze, mianowicie psychoterapię. Jest to niewątpliwie dziedzina odrębna. Na wstępie zadać sobie trzeba pytanie, kto się ma zajmować badaniami z zakresu psychologii klinicznej; czy lekarz, czy psycholog nie lekarz. Dawniej     badania te przeprowadzali lekarze .sami. Jednakże zważyć trzeba, że przeciętny lekarz psychiatra tylko wyjątkowo posiada wykształcenie       z zakresu psychologii. Jest to dziedzina dzisiaj bardzo rozległa, a jej metodyka trudna. Toteż badanie było z konieczności dorywcze                       i powierzchowne. Lekarz nie ma zresztą czasu, aby prowadzić. osobiście te żmudne badania. Dąży się dlatego obecnie do tego, aby każda klinika i każdy szpital psychiatryczny posiadały własną pracownię psychologii klinicznej lub żeby była łatwa możliwość przesłania chorego   do specjalnych pracowni, znajdujących się w poradniach zdrowia psychicznego. Wszystkie te możliwości wzrastają w Polsce Ludowej z roku na rok, chociaż daleko jeszcze jesteśmy od ideału. Każdy lekarz psychiatra powinien jednak metody te jak najlepiej znać. Po pierwsze dlatego, że w pewnym zakresie zmuszony jest w praktyce dokonywać doraźnie niektórych badań, aby np. zorientować się co do poziomu inteligencji badanego, co do typu osobowości itd.,. a po wtóre-dlatego, że gdy otrzyma z pracowni psychologicznej, do której skierował osobnika, wyniki badań psychologicznych, musi wyniki te zrozumieć i włączyć w całość, swych rozważań rozpoznawczych. Najlepiej można cel ten osiągnąć, gdy psycholog kliniczny pracuje w klinice luli w szpitalu i współdziała z lekarzami w pracy rozpoznawczej. Wytrawny psycholog kliniczny może wówczas w wielu przypadkach współpracować w oddziaływaniu psycholeczniczym z psychiatrą, zwłaszcza gdy chodzi o przypadki psychonerwic. [podobne: chleb razowy na zakwasie, omamy rzekome, makijaz permanentny oczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Elementy psychologii klinicznej”

  1. Ida Says:

    Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

  2. Bartosz Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet ortodontyczny[...]

  3. Highlander Monk Says:

    Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

Powiązane tematy z artykułem: chleb razowy na zakwasie makijaz permanentny oczu omamy rzekome