psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Informacje zawarte w historii choroby

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dla początkujących dobrze jest, jeżeli historia choroby zawiera wykaz wszelkich możliwych objawów, pogrupowany w taki sposób, aby ułatwić badającemu kierunek badań i umożliwić mu na końcu zestawienie objawów tak, aby powstał status praesens psychicus. Następujące zjawiska kliniczne muszą być uwzględnione w takim zestawieniu zachowanie się i napęd psychoruchowy ruchliwość, bezruch, stereotypie, zachowanie posłuszne, spokojne, oporne, dziwaczne, błazeńskie, zahamowanie, otamowanie, pobudzenie, podniecenie psychoruchowe. Wyraz twarzy: pogodny, ponury, zbolały, zgnębiony, mimika dość lub niezbyt żywa, mimika sztywna, twarz maskowata, grymasy, tiki itd. Nastrój obojętny, żywy, wesoły, tępy, przygnębiony, leniwy, chwiejny, euforyczny, maniakalny. Określić łączność afektywną z otoczeniem         i właściwości afektu napięty, sztywny, tępy, niedostosowany, drażliwość, wybuchowość, stany lękowe. Świadomość i  senność, półśpiączka, śpiączka. Sensorium przyćmione, zamącone, zmiany jakościowe świadomości. Zwężenie pola świadomości. Struktura osobowości rozszczepienie, rozdwojenie, rozpad, zubożenie. Wyliczyć objawy rozszczepienne. Pamięć: zdolność zapamiętywania, przypominania, ogólny zanik pamięci, luki pamięciowe, złudzenia i omamy pamięciowe, konfabulacje itd. Niepamięć wsteczna i następcza, amnesia retropsychotica. Uwag a: rozproszona, przerzutna, lepka, trudności skupienia uwagi, łatwe nużenie się uwagi. Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji własnej, we własnej osobowości, dezorientacja urojeniowa. Czynności myślowe zaburzenia kojarzenia, zubożenie kojarzeń, rozkojarzenie, rozerwanie związków myślowych, przyśpieszony tok myślenia lub zwolniony, gonitwa myśli, słowotok. Mowa gadatliwość, małomówność, mutyzm, wady wymowy, bezgłos, głuchoniemota, afazja, inne ogniskowe zaburzenia psychiczne, mutyzm selektywny, słowotwory, stereotypie, dziwactwa. Inteligencja: wybitna, przeciętna, mierna, niska, obniżona, otępienie, niedorozwój umysłowy i jego poziom, iloraz inteligencji, otępienie rzekome, słownik chorego, bezkrytycyzm. Zaburzenia postrzegania: złudzenia, omamy, pseudohalucynacje,          zaburzenia związane z aurą, objawy hakowe, dreamy states, stwierdzić czy chory ma sąd realizujący. Patologiczne twory myślowe urojenia, natręctwa myślowe, natręctwa ruchowe, myślenie magiczne, urojeniowa interpretacja trafnych spostrzeżeń, stopień systematyzacji urojeń. Poczucie choroby psychicznej niedostateczne, jego brak, przesadne poczucie choroby psychicznej, nastawienie hipochondryczne, stopień krytycyzmu wobec zjawisk chorobowych dawnych i obecnych, korekcja i dysymulacja, agrawacja i symulacja. Uczuciowość wyższa jej obniżenie lubo zanik, ocena poszczególnych uczuć wyższych, stopień uspołecznienia chorego, zakres jego zainteresowań, egotyzm,            skłonności przestępcze, stan hamulców uczucioworozumowych, skrupulatyzm, zanik napięcia dążeń. Życie popędowe obniżenie lub zanik, anorexia, panorexia, właściwości popędu płciowego, samogwałt, zboczenia płciowe, zjawiska nerwicowe, skłonności  samobójcze, skłonność do samookaleczeń, popędy niszczycielskie, napastnicze, skłonność do działań impulsywnych, skłonność do zanieczyszczania się i do nieprzyjmowania pokarmów, inne chorobliwe popędy. Powyższy schemat badania trzeba mieć w pamięci. Gdy badamy chorego w warunkach szpitalnych, możemy się posługiwać wydrukowanym w historii choroby schematem. Jest to jednak nie do pomyślenia w warunkach przychodnianych lub gdy badamy chorego w jego domu. Dzięki temu schematowi zwracamy uwagę na poszczególne objawy. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że w praktyce spostrzegamy to, na co mamy wyostrzoną uwagę, co wiemy,   że trzeba zauważyć. Kto szuka, ten znajdzie. Nie widzi się objawów, o których się nie myśli. [patrz też: chusteczki lateksowe, rehabilitacja domowa warszawa, oligofrenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Informacje zawarte w historii choroby”

 1. Chocolate Thunder Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Psycho Thinker Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: uśmiech[...]

 3. Lady Killer Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 4. Helena Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do alkomaty profesjonalne[...]

 5. Michalina Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 6. Urszula Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu depilacja laserowa Poznań[...]

 7. Troubadour Says:

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: chusteczki lateksowe oligofrenia rehabilitacja domowa warszawa