psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Badanie stanu psychicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Badanie stanu psychicznego dąży do ujawnienia wszystkich tych zjawisk, które opisaliśmy w rozdziale o psychopatologii ogólnej. Nie wystarczy więc dokonać opisu stwierdzonych zjawisk psychicznych, nie wystarczy przytoczyć choćby najobszerniej wypowiedzi chorego, chociaż im dokładniejszy opis, tym łatwiejsza jest kontrola wyników rozpoznawczych,. do których doszedł badający. Dokładny opis z uwzględnieniem wypowiedzi chorego jest tylko środkiem do celu. Celem tym jest wydobycie z opisu zjawisk, z wywiadów, z wypowiedzi chorego i z wszelkich innych badań objawów. Objawy te muszą być nazwane. W historii choroby robimy to zazwyczaj w ten sposób, że po dokonaniu opisu klinicznego zamieszczamy streszczenie, które zawiera zestawienie stwierdzonych objawów. Zestawienie tych objawów wiąże się w pewną całość, której nadajemy nazwę obrazu klinicznego. Obraz kliniczny nie musi jeszcze zawierać ostatecznego rozpoznania. Może on być jeszcze w wielu istotnych szczegółach niewykończony. Tworząca się w wyobraźni lekarza koncepcja rozpoznawcza. może być na razie ogólnikowa. Możemy     np. na razie rozpoznać jakiś zespół psychoorganiczny albo ostry zespół z kręgu schizofrenicznego na nieustalonym tle, albo też zespół paranoidalny prawdopodobnie na tle intoksykacji. Pozostawiamy wówczas dalszej obserwacji wypełnienie braków naszego tymczasowego ,rozpoznania. Tej tymczasowej koncepcji nie trzymamy się kurczowo. Jesteśmy gotowi odrzucić ją lub poprawić, gdy tylko wyjdą na jaw nowe oko- liczności, które, pozwolą ułożyć objawy w obraz kliniczny rozpoznawczotrafniejszy. [więcej w: czym jest choroba, badania z krwi na nerki, soczewki cylindryczne astygmatyzm ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania z krwi na nerki czym jest choroba soczewki cylindryczne astygmatyzm