W warunkach fizjologicznych na jawie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W warunkach fizjologicznych na jawie, tzn. przy prawidłowym sensorium, nie występują one. Natomiast do fizjologicznych omamów zaliczyć trzeba prze- -życia wzrokowe w marzeniach sennych oraz w tzw. snach hipnagogicznych, Omamy wzrokowe bywają przerozmaite, zależnie od działającego czynnika -etiologieznego, nawet w obrębie tego samego klinicznie zespołu psychotycznego. Gdy zmuszeni jesteśmy niekiedy odtwarzać przebytą dawniej przez chorego psychozę, udaje się nam czasem rozpoznać typ psychozy po znamiennych dla niej omamach wzrokowych. Tak np. w majaczeniu drżennym (deli- rium tremens) występują często małe zwierzątka, jak myszy, szczury) owady, chociaż bywają i zwierzęta większe oraz postacie ludzkie. Natomiast dla maja- czenia kokainowego znamienne są bardzo małe zwierzątka, jak wszy, pchły, przy czym omamy te kojarzą się równocześnie z odpowiednimi omamami czu- ci owymi, a więc owady te łażą, kąsają itd. (tzw. robaczki kokainowe). Omamy wzrokowe mogą występować samodzielnie albo w towarzystwie innych oma- mów, tworząc razem pełne spostrzeżenia na wzór prawidłowych. Zjawiająca się postać może równocześnie przemawiać, dotykać. Zjawiające się przedmioty lub -osoby mogą być naturalnej wielkości i wyglądu, niekiedy bywają powiększone, pomniejszone albo zniekształcone potwornie lub karykaturalnie. – Duże znaczenie ma zagadnienie postawy uczuciowej, jaką chory zajmuje wo- bec omamów. Postawa naprawdę obojętna bywa rzadkością: chory obserwuje chłodno, bez przejęcia, jakby był obojętnym widzem w teatrze. Najczęściej jed- nak występuje słabszy lub silniejszy odczyn afektywny: omamy groźnej treści wywołują niepokój, lęk, trwogę, paniczną ucieczkę albo gniew i wściekłość, czasem jednak właśnie rozweselenie albo też mieszaninę lęku z rozbawieniem, tJlw. humor wisielczy. Omamy w zatruciu opiumowym mogą przebiegać z pod- nieceniem płciowym. Zbyt wielka ruchliwość i zmienność omamów wzrokowych doprowadza niekiedy chorego do zupełnej bezradności. [przypisy: , olejowanie włosów, uprawnienia sep, Studnie głębinowe ]

Comments are closed.