psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Badania sprawności umysłowej i karta pacjęta

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

W karcie wywiadu staramy się więc pytania tak ukształtować, aby zebrać wiadomości o rodzinie i przodkach badanego, o przebiegu i warunkach jego rozwoju osobniczego, przy czym staramy się uwzględnić przede wszystkim te okoliczności, które mogły się przyczynić do powstania lub zaostrzenia obecnego stanu. Przy tej sposobności staramy się też ustalić typ osobowości. Poddano ostrej i słusznej krytyce metody, zmierzające do określenia aktualnego stanu psychiki badanego za pomocą wycechowanych zadań, czyli tzw. testów. Zarzuty dotyczą nie tylko techniki badań, lecz i sposobu odczytywania wyników i wysnuwania z nich wniosków rokowniczych oraz wniosków natury wychowawczospołecznej. Krytyka ta godzi głównie w teoretyczną podbudowę tych metod. Jeżeli stoi się na stanowisku stałości wyników badania i we wnioskach rozpoznawczych i rokowniczych nie uwzględnia się dynamizmu psychiki, jej zależności od warunków bytu, możliwości rozwojowych i odwracalności pod wpływem leczenia i wychowywania, to postawa taka prowadzić musi do fatalizmu. Nauka Pawłowa dostarczyła metodyce psychologii klinicznej naukawych podstaw, podbudowując ją pojęciami neurofizjologii i patofizjologii.            W klinice wnioski nasze opieramy zawsze na całokształcie wszystkich badań. Wśród nich badania psychologiczne odgrywaj Cli rolę pomocniczą, gdyż same przez się nie przedstawiają bezwzględnej wartości, a nawet mogą wprowadzić w błąd. Grozi to zwłaszcza wówczas, gdy badanie psychologiczne przeprowadzamy w okresie jakiejś ostrej psychozy. Trzymamy się dlatego zasady, że w stanach takich należy wyrzec się badania psychologicznego, a jeśli je przeprowadzono, to jego wyniki należy oceniać i zużytkowywać rozpoznawczo z największą ostrożnością i krytycyzmem. Orientacyjne badanie sprawności umysłowej. Lekarz praktyk nie ma możliwości dokonywania dokładnych badań metodami psychologii klinicznej, lecz zmuszony jest doraźnie zorientować się co do poziomu, inteligencji badanego. Także w szpitalu   i w klinice, zanim skierujemy badanego do pracowni psychologicznej, musimy się szybko i ogólnikowo poznać ze stanem jego sprawności umysłowej. Do takich wstępnych lub doraźnych celów służą schematy pytań, zmierzających w kilku kierunkach. Zdolność orientacyjną co do własnej osoby badamy, każąc wymienić imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wiek, zawód, stan cywilny, dane dotyczące rodziny itd. Orientacja w przestrzeni: badany ma określić miejscowość, w której się znajduje, dom, pokój, ma wyjaśnić, skąd się  tu wziął. Orientacja w czasie dotyczy dnia, miesiąca i roku bieżącego, dnia tygodnia, pory roku. Pytamy badanego, jak długo przebywa  w szpitalu, kiedy przybył,    co robił wczoraj itd. Za pomocą szeregu pytań staramy się poznać, czy badany orientuje się co do otoczenia, czy wie, kim są otaczające go osoby, czy rozumie sytuację, w której się znajduje itd. [więcej w: badanie ana cena, zabiegi ambulatoryjne, choroba półpasiec objawy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena choroba półpasiec objawy zabiegi ambulatoryjne