psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Unikalna identyfikacja urządzenia w służbie zdrowia publicznego ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Identyfikator UDI zostanie przedstawiony na etykiecie urządzenia w jakiejś formie technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych (AIDC), takiej jak kod kreskowy lub znacznik identyfikacji częstotliwości radiowej. Korzystając z technologii AIDC, oczekujemy, że interfejs UDI zostanie przeskanowany w momencie wszczepienia lub użycia urządzenia, a następnie udokumentowany w elektronicznych i osobistych raportach zdrowotnych pacjenta. FDA będzie również prowadzić Globalną Bazę Danych UDI, która będzie zawierała listę UDI i powiązanych z nimi standardowych atrybutów (np. Nazwa handlowa lub marka i numer przedłożenia premii FDA) i będzie służyć jako ostateczne źródło informacji identyfikujących. Nowy system UDI zapewni większości urządzeń medycznych spójny, wystandaryzowany i jednoznaczny identyfikator. Poprzez pracę FDA z innymi regulatorami z całego świata, system zostanie również zharmonizowany globalnie. Wierzymy, że przyniesie ona korzyści wszystkim zainteresowanym stronom w systemie opieki zdrowotnej – pacjentom, klinicystom, systemom szpitalnym, zakładom opieki zdrowotnej, branży wyrobów medycznych i FDA – na wiele sposobów:
Pozwoli to na dokładniejsze i terminowe raportowanie i analizowanie zdarzeń niepożądanych, które pomogą przemysłowi urządzeń, placówkom służby zdrowia i organom regulacyjnym w szybszym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z konkretnym urządzeniem. Ułatwi to terminowe i skuteczne wycofywanie konkretnych urządzeń, umożliwiając producentom, dystrybutorom, zakładom opieki zdrowotnej, a ostatecznie klinicystom i pacjentom szybkie i precyzyjne zidentyfikowanie konkretnego urządzenia, które podlega wycofaniu (patrz tab.). System powinien również prowadzić do zmniejszenia błędów medycznych poprzez umożliwienie pracownikom służby zdrowia i innym osobom szybszego i dokładniejszego identyfikowania urządzenia oraz uzyskiwania ważnych informacji dotyczących jego właściwości (np. Czy zawiera lateks). Z pewnością usprawni on działania po wprowadzeniu do obrotu, zapewniając standardowy i przejrzysty sposób dokumentowania użycia urządzeń w elektronicznych rejestrach zdrowotnych, klinicznych systemach informacji, rejestrach, bazach danych roszczeń i gdzie indziej. Może to również ułatwić nawet ocenę wstępną nowych urządzeń i potencjalnie zwiększyć wykorzystanie istniejących urządzeń (dzięki dokładniejszym informacjom z rynku po wprowadzeniu do obrotu).
FDA angażuje się również w szereg innych działań mających na celu przyspieszenie przyjęcia i wdrożenia systemu UDI oraz zwiększenie jego przydatności do różnych działań po wprowadzeniu do obrotu. W szczególności we wrześniu 2011 r. Agencja zorganizowała publiczne warsztaty na temat wykorzystania UDI do nadzoru i zgodności z rynkiem wtórnym, aby uzyskać informacje i uwagi od różnych zainteresowanych stron w kwestiach, które są w stanie skutecznie i skutecznie włączać UDI do odpowiedniej elektronicznej opieki zdrowotnej. dane. FDA współpracuje również z Brookings Institution w celu opracowania ogólnego planu zadań i potencjalnych przeszkód w przyjęciu i wdrożeniu UDI w różnych aspektach systemu opieki zdrowotnej, z naciskiem na systemy opieki klinicznej, systemy roszczeń i refundacji oraz łańcuch dostaw.
Ponadto, FDA i Biuro Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych Zdrowia badają sensowne wykorzystanie technologii informacyjnej w celu udokumentowania odpowiedniego użycia urządzenia w elektronicznych medycznej i osobistej dokumentacji medycznej
[hasła pokrewne: strefy tętna kalkulator, zatrucie talem, tonik z zielonej herbaty ]

Tags: , ,

No Responses to “Unikalna identyfikacja urządzenia w służbie zdrowia publicznego ad”

 1. Dorian Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie depresji[...]

 2. Sherwood Gladiator Says:

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

 3. Rooster Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do akumulatory kraków[...]

 4. Sidewalk Enforcer Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: strefy tętna kalkulator tonik z zielonej herbaty zatrucie talem