Typowe sa nastepujace cechy charakteropatyczne:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typowe są następujące cechy charakteropatyczne: prażliwość, wybuchowość, incon- tinentia affectiva, zaleganie afektu, znaczne obniżenie uczuciowości wyższej, euforia. Rozpoznanie w tym przypadku było prawdziwym triumfem diagnostyki psychiatrycz- nej, rozpoznano bowiem organiczne podłoże zaburzeń charakterologicznych tylko na podstawie cech psychicznych, gdyż potwierdzenie neurologiczno-radiologiczne uzy- skano znacznie później, i to wśród sporów, niektórzy bowiem rozpoznawali tu psy- chopatię i histerię, opierając się na przestarzałych sprawdzianach psychologicznych. Przypadek ten. był przedmiotem kilkakrotnych ekspertyz sądowo-psychiatrycznych. CHARAKTEROPATIA ALKOHOLOWA Alkoholizm przewlekły przebiega ze znamiennymi cechami charakteropatycz- nymi, które czasem górują nad wszystkimi innymi objawami zespołu psyche- organicznego. O charakteropatii-w ścisłym znaczeniu mówimy wtedy, gdy ob- jawy otępienne są słabo wyrażone, a na pierwszym planie znajdują się objawy zwyrodnienia charakteru. Znaczenie społeczn i sądowo-psychiatryczne tego zagadnienia jest ogromne, chociaż nie przemyślano go jeszcze całkowicie we wszystkich jego konsekwencjach. I w tym wypadku nie powinno się mówić o psychopatii. Bardzo często sądzi się, że cechy charakteropatyczne alkoholika przewlekłego są nasileniem cech psychopatycznych, które jeszcze. przed powsta- niem nałogu miały znamionować osobnika. Może tak czasem bywa. Jednakże trudno przypuścić, aby psychopatów miało być tak dużo jak alkoholików cha- . rakterologicznie zwyrodniałych. Doświadczenie nie tylko jednostek, ale i ca- łych narodów wskazuje na zależność upadku obyczajów od rozpowszechnienia alkoholizmu i podniesienia się poziomu obyczajowego od wstrzemięźliwości. Na ogół w naszych warunkach nie docenia się jeszcze moralno-społecznego zna- czenia alkoholizmu. [patrz też: , implanty Warszawa, olejek cbd, gabinet ginekologiczny ]

Comments are closed.