psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Typowe cechy charakteropatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typowe są następujące cechy charakteropatyczne  to wrażliwość, wybuchowość, zaleganie afektu, znaczne obniżenie uczuciowości wyższej, euforia. Rozpoznanie w tym przypadku było prawdziwym triumfem diagnostyki psychiatrycznej, rozpoznano bowiem organiczne podłoże zaburzeń charakterologicznych tylko na podstawie cech psychicznych, gdyż potwierdzenie neurologicznoradiologiczne uzyskano znacznie później, i to wśród sporów, niektórzy bowiem rozpoznawali tu psychopatię i histerię, opierając się na przestarzałych sprawdzianach psychologicznych. Przypadek ten. był przedmiotem kilkakrotnych ekspertyz sądowopsychiatrycznych. Alkoholizm przewlekły przebiega             ze znamiennymi cechami charakteropatycznymi, które czasem górują nad wszystkimi innymi objawami zespołu psychoorganicznego.                        O charakteropatii w ścisłym znaczeniu mówimy wtedy, gdy objawy otępienne są słabo wyrażone, a na pierwszym planie znajdują się objawy zwyrodnienia charakteru. Znaczenie sądowopsychiatryczne tego zagadnienia jest ogromne, chociaż nie przemyślano go jeszcze całkowicie we wszystkich jego konsekwencjach. I w tym wypadku nie powinno się mówić o psychopatii. Bardzo często sądzi się, że cechy charakteropatyczne alkoholika przewlekłego są nasileniem cech psychopatycznych, które jeszcze. przed powstaniem nałogu miały znamionować osobnika. Może tak czasem bywa. Jednakże trudno przypuścić, aby psychopatów miało być tak dużo jak alkoholików charakterologicznie zwyrodniałych. Doświadczenie nie tylko jednostek, ale i całych narodów wskazuje na zależność upadku obyczajów od rozpowszechnienia alkoholizmu                    i podniesienia się poziomu obyczajowego od wstrzemięźliwości. Na ogół w naszych warunkach nie docenia się jeszcze moralnospołecznego znaczenia alkoholizmu. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments are closed.