psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Wytłumaczenie genezy omamów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Toteż najlepsze wytłumaczenie genezy omamów daje nam patofizjologia wyż- szych czynności nerwowych. Mianowicie Pawłow tłumaczy omamy ża pomocą zjawiska patologicznej inercji procesu pobudzenia w sferze spostrzegania, tzn. w różnych częściach (analizatorach) kory mózgowej, odbierających bodźce eksteroceptywne . Te miejscowe zaburzenia mogą zachodzić albo w pierwszym układzie sygnałowym, powstają wówczas omamy obrazowe, albo w drugim powstają wówczas omamy słowne, albo także w obu układach jednocześnie wtedy powstają złożone, słownoobrazowe omamy.
Agnozje, afazje i apstrakcje należą do neurologii. Psychiatra musi umieć je rozpoznawać, aby przypadek skierować do neurologa,                        aby w objawach tych zyskać jeden więcej dowód organicznego podłoża stwierdzanych zaburzeń psychicznych. Pomijamy tutaj szczegóły należące do podręcznika neurologii. Zajmują nas wyłącznie te psychiczne objawy ogniskowe, które nie- kiedy wymagają różnicowania                                      z czynnościowymi zaburzeniami psychicznymi. Psychiczne objawy ogniskowe zależą od miejscowych uszkodzeń pewnych analizatorów,  zdarza się to w nowotworach mózgu, w sprawach urazowych, krwotocznych lub rozmięknieniowych, ale także w procesach rozlanych, które między innymi ogarną i dany analizator.
Zaburzenia poznania czuciowego (astereognosia, agnosia tactilis) polegają na utracie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, przy nie upośledzonym czuciu. Zaburzenie to może występować jako astereognozja częściowa albo jednostronna. Wówczas ognisko znajduje się po przeciwnej stronie w płacie ciemieniowym, częściowo też w środkowej jednej trzeciej tylnego zawoju centralnego. Zaburzenia poznania wzrokowego (agnosia visualis sive optica). Chory widzi przedmioty, lecz nie rozpoznaje ich. Ognisko znajduje się w bocznych częściach płatów potylicznych, przeważnie obustronnie. Jak w agnozji czuciowej, tak i tutaj lewa półkula zdaje się odgrywać ważniejszą rolę. Przeważnie widuje się zarazem rozległe ubytki pola widzenia. [przypisy: badanie ana cena, elvita rejestracja, lidocaini hydrochloridum ]

Tags: , ,

No Responses to “Wytłumaczenie genezy omamów”

 1. Paulina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu redukcja zmarszczek[...]

 2. Buckshot Says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 3. Knuckles Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odtrucia alkoholowe[...]

 4. Witold Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita rejestracja lidocaini hydrochloridum