psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wpływ Tolwaptanu na czas wielu zdarzeń związanych z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek (ADPKD). Panel A pokazuje współczynniki ryzyka dla drugorzędowego punktu końcowego zdarzeń związanych z ADPKD z tolwaptanem w porównaniu z placebo dla wtórnego złożonego punktu końcowego i jego zdarzeń składowych. Wystąpiło mniej zdarzeń na 100 osobo-lat obserwacji w grupie tolwaptanu niż w grupie placebo, przy współczynniku ryzyka 0,87 (95% CI, 0,78 do 0,97). Poziome kreski wskazują 95% przedziały ufności. Panel B pokazuje skumulowane zagrożenie związane z wieloma zdarzeniami progresji ADPKD, panel C kumulatywne ryzyko pogorszenia czynności nerek, a panel D skumulowane ryzyko klinicznie znaczącego bólu nerek. Analiza kluczowego wtórnego złożonego punktu końcowego, testowanego po pierwszorzędowym punkcie końcowym, wykazała mniej zdarzeń związanych z ADPKD na 100 osobo-lat obserwacji tolwaptanem niż z placebo (zdarzenia 44 vs. 50, współczynnik ryzyka, 0,87; CI, 0,78 do 0,97, P = 0,01) (Figura 3A i 3B). Wynik ten został potwierdzony analizą czasu do pierwszego zdarzenia, przy współczynniku ryzyka 0,83 (95% CI, 0,72 do 0,94, P = 0,005). Analiza potwierdzonych zdarzeń potwierdziła te wyniki (współczynnik ryzyka, 0,85, 95% CI, 0,76 do 0,95, P = 0,004). Wynik złożonego punktu końcowego był spowodowany przez wpływ na zmniejszenie czynności nerek (2 zdarzenia na 100 osobo-lat obserwacji w grupie tolwaptanu w porównaniu do 5 w grupie placebo, współczynnik ryzyka, 0,39, 95% CI, 0,26 do 0,57; P <0,001) (Figura 3C) i ból nerek (5 zdarzeń na 100 osobo-lat obserwacji w grupie tolwaptanowej vs. 7 w grupie placebo; współczynnik ryzyka, 0,64; 95% CI, 0,47 do 0,89 ; P = 0,007) (rysunek 3D). Nie stwierdzono wpływu leczenia na nadciśnienie lub zdarzenia albuminurii (ryc. 3A i ryc. S2 w dodatkowym dodatku).
Inne wtórne punkty końcowe
Po pierwszych trzech kolejno testowanych punktach końcowych wszystkie inne wcześniej określone punkty końcowe nie różniły się istotnie pomiędzy grupą tolwaptanu i grupą placebo (tabela S4 w dodatku uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Najczęstsze zdarzenia niepożądane i poważne zdarzenia niepożądane. Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w grupie otrzymującej tolwaptan (97,9% pacjentów) i grupie placebo (97,1%). U pacjentów, którzy otrzymywali tolwaptan, częściej występowały zdarzenia niepożądane związane ze zwiększonym poziomem akwarystycznym (pragnienie, wielomocz, nokturie i polidypsja, w wyniku wydalania wody pozbawionej elektrolitów), podczas gdy u pacjentów otrzymujących placebo występowały częstsze zdarzenia niepożądane do ADPKD (ból nerek, krwiomocz, zakażenie dróg moczowych i ból pleców) (Tabela 2 i Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym)
[więcej w: lek bez recepty na uspokojenie, lidocaini hydrochloridum, elvita e rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 8”

 1. Scrapper Says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 2. Klaudia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ksylitol[...]

 3. Jagna Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 4. Jokers Grin Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: trening ems[...]

 5. Day Hawk Says:

  Alergia na białka mleka krowiego

 6. Chocolate Thunder Says:

  [..] Cytowany fragment: psycholog poznań[...]

 7. Julita Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: elvita e rejestracja lek bez recepty na uspokojenie lidocaini hydrochloridum