psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród pacjentów, którzy ukończyli 36-miesięczne leczenie placebo, 348 (83%), 38 (9%) i 32 (8%) przyjęło odpowiednie dawki pozorowane. Pierwotny punkt końcowy
Figura 2. Figura 2. Wpływ Tolwaptanu na roczne nachylenie całkowitej objętości nerki i funkcji nerek. Przedstawiono nachylenia wzrostu całkowitej objętości nerki w populacji, która miała zamiar leczyć podczas 3-letniego okresu leczenia, z danymi indywidualnymi pacjentów uwzględnionymi w obliczeniach nachylenia; Nie przedstawiono 6 wartości od 1315 punktów danych w grupie placebo i 3 wartości odstających od 2370 punktów danych w grupie tolwaptanu. Stosunek średniej geometrycznej wynosił 0,97 (95% CI, 0,97 do 0,98, P <0,001) (panel A). Wykres leśny efektu leczenia według wyjściowych podgrup opierał się na różnicy międzygrupowej na zboczach, z wariancją przybliżoną za pomocą metody delta przy założeniu niezależności między stokami. Poziome kreski wskazują 95% przedziały ufności (panel B). Nachylenia funkcji nerek zostały oszacowane z wykorzystaniem odwrotności poziomu kreatyniny w surowicy w populacji, która miała zamiar leczyć podczas okresu leczenia, a indywidualne dane pacjenta zostały uwzględnione w obliczeniach nachylenia; Nie przedstawiono 19 wartości z 4759 punktów danych w grupie placebo i 16 wartości odstających z 8564 punktów danych w grupie tolwaptanu. Roczna różnica w nachyleniu wynosiła 1,202 (mg na mililitr) -1 na rok (95% CI, 0,62 do 1,78, P <0,001) (panel C). Wykres leśny efektu leczenia funkcji nerek zgodnie z wyjściowymi podgrupami oparto na różnicy rocznej zmiany nachylenia (z 95% przedziałami ufności) odwrotności poziomu kreatyniny w surowicy (Panel D).
W ciągu 3 lat całkowita objętość nerki wzrosła o 2,8% rocznie (95% przedział ufności, CI 2,5 do 3,1) z tolwaptanem w porównaniu z 5,5% rocznie (95% CI, 5,1 do 6,0) z placebo. Tolwaptan zmienił tempo wzrostu o -2,7 punktu procentowego rocznie (95% CI, -3.3 do -2,1); stosunek średnich geometrycznych szybkości wzrostu wynosił 0,97 (95% CI, 0,97 do 0,98, P <0,001) (Figura 2A).
Analiza powtórzonych pomiarów w mieszanym modelu potwierdziła analizę pierwotnego punktu końcowego (średnia zmiana najmniejszych kwadratów całkowitej objętości nerki w okresie 3 lat, 9,56% dla tolwaptanu vs. 18,75% dla placebo). Różnica wynosząca -9.2 punktów procentowych (95% CI, -11,1 do -7,3, P <0,001) reprezentuje efekt leczenia 49,2% w populacji, która miała zamiar leczyć, z większym efektem zaobserwowanym w pierwszym roku niż podczas drugi i trzeci rok (tabele S1 i S2 oraz rys. S1 w dodatkowym dodatku). Ta sama analiza, w przypadku gdy była ograniczona do pacjentów, którzy przyjmowali lek badany w momencie pozyskiwania obrazu, wykazała wyższą różnicę między grupami w trzecim roku (tabele S1 i S2 oraz ryc. [przypisy: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, zatrucie talem, chusteczki lateksowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 6”

 1. Małgorzata Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Gabinet kosmetyczny Lublin[...]

 2. Zod Says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 3. Iga Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pokrowce antyroztoczowe barierowe[...]

 4. Lord Nikon Says:

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

Powiązane tematy z artykułem: chusteczki lateksowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego zatrucie talem