Stwierdzenie omamów nie zawsze jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzenie omamów nie zawsze jest rzeczą łatwą. Chorzy nie zawsze się do nich przyznają albo dlatego, że wstydzą się ich treści, albo czasem już w okre- sie późniejszym, dlatego ze nie chcą uchodzić za chorych, zauważyli bowiem, że lekarze uważają zjawiska te za coś chorobliwego. Zatajenie omamów jest wy- razem udawania zdrowia psychicznego, czyli dyssymulacji .. Jeżeli chory z po- wodu skrytości lub wstydliwości nie chce wyznać omamów, dobrze jest okazać wobec niego, że się i tak o ich obecności wie. Można więc np. skierować py- tanie wprost in medias res: “czy są to głosy męskie, czy kobiece” albo: “od jak dawna słyszy pan te głosy?” Wówczas czasem opory odpowiadają i chory swobodnie zaczyna mówić o swoich omamach. Pamiętać należy; że nie wszystko, co chory nazywa glosami, jest naprawdę zjawiskiem identycznym z omamami słuchowymi. Kandinski opisał tzw. pse- udohalucynacje, czyli omamy rzekome. Są to własne myśli cho- rego, które w pewnych chorobliwych warunkach, np. w ciężkiej melancholii, stają się głośne. Jeżeli chorego wypytujemy dokładniej, to rzecz się wyjaśni. Chorzy używają czasem określeń obrazowych, nie mając wątpliwości, że chodzi tu właściwie o ich własne myśli, a nie o przeżycia rzutowane na zewnątrz. Do takich określeń zaliczyć można np. głos sumienia, głos obowiązku, głos kusi- ciela (na oznaczenie pokusy u ludzi religijnych) itd. Jest rzeczą bardzo ważną wczuć się w czasie badania w świat wierzeń i zapa- trywań chorego, aby odróżnić takie określenia obrazowe od prawdziwych oma- mów słuchowych. Pomyłka może tu źle zaciążyć na rozpoznaniu. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, powiększanie piersi, przedłużanie rzęs ]

Comments are closed.