Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka nieco tkliwa na ucisk i opukiwa- nie w lewej okolicy czołowo-ciemieniowej, nieco słabsza innerwacja w zakresie dolnej gałązki nerwu twarzowego lewego, odruchy okostnowe i ścięgniste kończyn górnych po stronie lewej nieco żywsze, przy próbie palec-nos po stronie lewej ruch mniej płynny, klawiatura i diadochokineza po lewej stronie mniej sprawna, próba Mayera po stronie prawej ujemna, synkinezje palców prawej dłoni, przy cho- dzeniu słabsze balansowanie prawą kończyną górną. Odruchy kolanowe z tendencją do poliklonieznych, odruchy ze ścięgien Achillesa bardzo żywe, równe, Babiński ujemny. Odruch Westphala po prawej; Guillaina faza dolna-addukcja uda po prawej nieco większa. Przy próbie pięta-kolano ruch niezupełnie płynny, czucie skórne: po stronie lewej czuje nieco słabiej dotyk i ukłucie, czucie głębokie bez zmian, próba Romberga – lekko się chwieje. Zespół drobnych objawów wskazuje na lekkie zmiany patologiczne w układzie piramidowym i pozapiramidowym, być może po przebytym procesie zapalnym ośrodkowego układu nerwowego. Płyn móz- gowo-rdzeniowy bez zmian. Pneumoencefalografia wykazała (prof. Grabowski) wy- raźne objawy radiologiczne zaniku zwojów uodstawowych płatów czołowych, bez zmian w układzie komorowym. Biegli Oddziału Psychiatril Sądowej Państwowego Instytutu Psychoneurologicz- nego przypisywali rozsiane zmiany neurologiczne i na ich tle powstałe zmiany cha- rakteru nie tyle przebytej w r. 1959 sprawie gorączkowej, co raczej przebytemu w życiu płodowym lub we wczesnych okresach życia pozapłodowego procesowi za- palnemu, być może tzw. meningoencephalitis parainfectiosa. Stan psychiczny: nie stwierdzono otępienia intelektualnego, natomiast w prze- biegu obserwacji, którą przeprowadzono w Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdań- sku, stwierdzono wyraźne stępienie życia afektywnego, w szczególności uczuciowości wyższej. Na przykład po kilkudniowej rozpaczy chora uspokoiła się, zachowywała się. beztrosko, pogodnie, brła nawet wesoła i nie zdradzała we właśclwym stopniu przygnębienia lub skruchy (euforia). Przyznając, że dzieci nic tu nie zawiniły, chora zapewniała, że jest do tego stopnia wybuchowa i na męża wściekła, chociaż go nadal kocha, że po odzyskaniu wolności na pewno popełniłaby w tych samych wa- runkach to samo. Znając się, nie ręczy za siebie. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, krem neutrogena, badania psychologiczne ]

Comments are closed.