Rozgrywajace sie w narzadach wewnetrznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozgrywające się w narządach wewnętrznych zjawiska alergii są skryte przed naszym bezpośrednim oglądem. Natomiast skóra daje nam możność obserwacji naocznej. Gra układu naczynioruchowego zdradza nam poruszenia uczuciowości. Odczyny alergiczne nierzadko obierają sobie skórę za siedzibę. Medycyna lu- dowazna od wieków leczenie brodawek za pomocą sugestii. Blach i Bergmann sprawdzili ten sposób leczenia eksperymentem naukowym: zebrali 258 chorych, napromienili ich brodawki w sposób pozorny i uzyskali 5700 wyleczeń. Każdy psychoterapeuta zabawiał się w ten sposób w życiu i osiągał cudowne wyle- czenia. U osób uczulonych na pewne alergeny, np. truskawki, można wywołać pokrzywkę wywołując w ich wyobraźni w hipnozie lub bez hipnozy obraz truskawek. Pokrzywka uogólniona lub ograniczona do określonych obszarów skóry, również cedetrui fugax Quincke, mogą się pojawiać na skutek urazów psychicznych i to nie tylko jako odruchowo-warunkowa reprodukcja pra- urazu, ale nawet po raz pierwszy w życiu. W przypadkach tych śródskórne testy na różne alergeny pokarmowe wypadają z zasady dodatnio, chociaż w pew- nych wyjątkowych przypadkach może nawet nie być dowodu tła alergicznego takich zjawisk. Mówi się o urticaria psychogenes, jeżeli się nie dowiedzie tła alergicznego, a rola czynnika psychicznego rzuca się w oczy nawet samemu choremu. Szczególnie zastanawiające są przypadki tzw. urticaria factitia, które w epóce prześladowania czarownic uchodziły za dowód obciążający, za który szło się na stos. Tego rodzaju signa diaboli stwierdza się czasem w czasie ba- dania neurologicznego; mianowicie ukłucie igłą celem sprawdzenia czucia wy- woruje powstanie bąbla. Podobne zjawisko występuje przy badaniu dermogra- fizmu. Skłonność do powstawania pókrzywki uciskowej sama przez się niczego jesicze nie dowodzi. Do myślenia dają dopiero fakty powstawania takich sa- mych odczynów skórnych na drodze psychogennej, cc można śledzić naocznie. Pewne światło rzucają znane przypadki powstawania pod wpływem sugestii opryszczki wirusowej, np. po intensywnym wpatrywaniu się w odbicie własnej twarzy w lustrze albo pod działaniem przykrych wzruszeń, ńp, lęku lub obrzy- dzenia. W powstałych w ten sposób pęcherzykach ;stwierdza się wirusy herpes simplex, tzw. scelus recurreris. Jak to wytłumaczyć? Sądzi się, że wirusy wnikają do ustroju w latach dziecięcych i w określonym miejscu trwają prowadząc vi- tam minimam. Pod działaniem sugestii w takim punctum mmoris 1esistentiae powstaje na drodze naczynioruchowej przekrwienie z przesiękiem, stwarzają- cym korzystne warunki rozwojowe dla wirusów, które nabierają zjadliwości chorobotwórczej. Nawroty powstają bowiem zawsze w tej samej okolicy ciała, powstają jednak według praw odruchowości warunkowej. [patrz też: , wkładki sfp, odzież dla dzieci, odżywki do rzęs ]

Comments are closed.