psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Psychogeneza stanów alergicznych

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Z mnóstwa możliwych przykładów warto poświęcić więcej uwagi zagadnieniu alergii, które od dawna bywa kością niezgody między jatromechanistami i psychogenistarnf. Można na izolowanej tkance badać reakcję antygenu z przeciwciałem po zadziałaniu jadu prowokującego. To pracowniane zjawisko jest niezależne od impulsów nerwowych, a tym bardziej psychicznych, odpowiada więc doskonale fizykochemicznemu wzorcowi. Jatromechaniści wnoszą stąd, że czynniki nerwowopsychiczne są niepotrzebne. Błąd leży w tym, że ta sama tkanka poddana działaniu histaminy inaczej reaguje, jeżeli jest częścią żywego ustroju. Wyizolowane serce wołu bije bardzo długo bez udziału mózgowia, ale błędem byłoby sądzić, że impulsy nerwowopsychiczne są niepotrzebne.  Reakcje alergiczne zależne są od ośrodkowego układu nerwowego. Wzorcowy eksperyment in vitro spełnia marzenia ścisłości matematycznej procesów biologicznych. Taka sama reakcja inaczej wygląda u łoża chorego. Okoliczności, wśród których wystąpił pierwszy napad dychawicy oskrzelowej, powinno się ustalać według zasad zbierania wywiadu psychiatrycznego. Czasem inteligentny chory sam zachowuje w pamięci związek tego pierwszego napadu z określonym urazem psychicznym. Oczywiście nie byłoby napadu astmy, gdyby określony alergen nie zetknął się ze swoistym przeciwciałem. Ale stokroć ważniejszy jest ów uraz psychiczny, który skojarzył się z alergenem i stworzył wspólnie klinicznie naoczną reakcję astmatyczną. Te pierwsze skojarzenia stanowią punkt wyjścia odruchu warunkowego, który odtąd będzie występował w sytuacjach kojarzących się z owym praurazem. Z upływem czasu ale gen może się stać w ogóle zbędny .Wystarczy tylko sam bodziec warunkowy. [więcej w:  badanie ana cena, zabiegi ambulatoryjne, lidocaini hydrochloridum]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena lidocaini hydrochloridum zabiegi ambulatoryjne