PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOGENEZA STANÓW ALERGICZNYCH Z mnóstwa możliwych przykładów warto poświęcić więcej uwagi zagadnieniu alergii, które od dawna bywa kością niezgody między jatromechanistami i psychogenistarnf. Można na izolowanej tkance badać reakcję antygenu z prze- ci-wciałem po zadziałaniu jadu prowokującego. To pracowniane zjawisko jest nie- zależne od impulsów nerwowych, a tym bardziej psychicznych, odpowiada więc doskonale fizykochemicznemu wzorcowi. Jatromechaniści wnoszą stąd, że czyn- niki nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. Błąd leży w tym, że ta sama tkanka poddana działaniu histaminy inaczej reaguje, jeżeli jest częścią żywego ustroju. Wyizolowane serce wołu bije bardzo długo bez udziału mózgowia, ale błędem byłoby sądzić, że impulsy nerwowo-psychiczne są niepotrzebne. I serce, ireakcje alergiczne zależne są od ośrodkowego układu nerwowego. Wzorcowy ekspery- ment in vitro spełnia marzenia ścisłości matematycznej procesów biologicznych. Taka sama reakcja inaczej wygląda u łoża chorego. Okoliczności, wśród których wystąpił pierwszy napad dychawicy oskrzelowej, powinno się ustalać według za- sad zbierania wywiadu psychiatrycznego. Czasem inteligentny chory sam za- chowuje w pamięci zwiążek tego pierwszego napadu z określonym urazem psychicznym. Oczywiście nie byłoby napadu astmy, gdyby określony alergen nie zetknął się ze swoistym przeciwciałem. Ale stokroć ważniejszy jest ów uraz psychiczny, który skojarzył się z alergenem i stworzył wspólnie klinicznie naoczną reakcję astmatyczną. Te pierwsze skojarzenia stanowią punkt wyjścia odruchu warunkowego, który odtąd będzie występował w sytuacjach kojarzących się z owym praurazem. Z upływem czasu ale gen może się stać w ogóle zbędny .. Wystarczy tylko sam bodziec warunkowy. [więcej w: , ortodonta, odżywka do włosów, foteliki dla dzieci ]

Comments are closed.