psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Prawidłowe przeprowadzenie badania metodą psychologii klinicznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Przy badaniu nie wolno tracić z oczu nastawienia chorego wobec samego badania. Zwłaszcza wyniki badania metodami psychologii klinicznej zależą w wysokim stopniu od stanu afektywnego chorego. Badanie inteligencji wypada czasem bardzo źle nie dlatego, że chory ma ubytki intelektualne, lecz dlatego, że jest zupełnie obojętny, że mu nie zależy na dobrym wyniku badania, że stawiane mu pytania nie obchodzą go. Czasem chory, jak przy egzaminie, popada w stan osłupienia i ma uczucie pustki myślowej. Chwilowy ten stan nie daje miary prawdziwego poziomu inteligencji. Osobnym zagadnieniem bywa negatywizm chorych lub wprost zła wola. Zarówno symulacja, jak i dysymulacja mogą dać, nieprawdziwy obraz stanu psychicznego. Wystrzegać się jednak trzeba również autosugestii rozpoznawczej, która płynie z tzw. intuicyjnych,     na oko stawianych rozpoznań. Ufność lekarza zaślepia go. Widzi wówczas tylko te objawy, które odpowiadają jego apriorycznej koncepcji, ślepy zaś jest na objawy niezgodne z nią. Przy ocenie rozpoznawczej brać musimy pod uwagę całość osobowości chorego, gdyż te same zjawiska mogą mieć różne znaczenie na tle całej osobowości. Np. urojenia fantastyczne i bezkrytyczne przy nieupośledzonym sensorium przemawiają                za procesem otępieniowym. Ten sam objaw trzeba jednak inaczej wartościować w przypadku majaczenia. Omamy czuciowoustrojowe                      są znamienne dla schizofrenii tylko przy nieupośledzonym sensorium. Negatywizm nie musi być cechą katatonii, gdyż może być spowodowany onieśmieleniem w danej sytuacji. Podkreślić też trzeba, że ujemny wynik najdokładniejszego badania psychiatrycznego nie dowodzi bynajmniej zdrowia psychicznego. Roztropny psychiatra z zasady nie daje nikomu świadectwa zdrowia, zwłaszcza osobom, które się o takie świadectwo ubiegają. Co najwyżej można poświadczyć  i to w jak najostrożniejszych słowach, że przeprowadzone badanie psychiatryczne nie ujawniło objawów choroby psychicznej. W przypadkach tych najlepiej jest zaproponować zainteresowanemu poddanie się obserwacji klinicznej . [podobne: chusteczki lateksowe, rehabilitacja domowa warszawa, oligofrenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawidłowe przeprowadzenie badania metodą psychologii klinicznej”

 1. Borys Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Mleko jaglane[...]

 2. Desert Haze Says:

  mononukleoza

 3. The Flying Mouse Says:

  [..] Cytowany fragment: psychoterapia Mokotów[...]

 4. Stefan Says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 5. Drugstore Cowboy Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia protetyka cennik[...]

 6. Roadblock Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

Powiązane tematy z artykułem: chusteczki lateksowe oligofrenia rehabilitacja domowa warszawa