Procesy myslowe sa najwyzsza czynnoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Procesy myślowe są najwyższą czynnością poznawczą, chociaż nie jedyną. Mówi się również o gnozji gatunkowej na poziomie podkorowym, wyrażającej się w instynktach, a także o osobniczych nabytkach gnostycznych związanych z odruchowością warunkową oraz z psychiką archaiczną, czyli prelogiczną. Zaczątki myślenia zauważyć można w pewnym stopniu dopiero na poziomie niższych kręgowców. Osobniczego postępu procesów poznaw- czych na poziomie niższym, tam gdzie rządzą tylko instynkty, tj. właściwości gno- styczne dziedziczne, podlegające zmianom tylko stopniowym, poprzez pokolenia, me widać. Zachowanie inteligentne, tj. rozumne, nie dające się wytłumaczyć ani instynktami, ani nawykami, spotykamy dopiero u wyższych przedstawicieli świata zwierzęcego. np. u małp człekokształtnych. Zachowanie inteligentne jest plt-styczriiejsze niż na- wyki, tzn. umożliwia szybsze przystosowanie się do nowych warunków. Nawyk tworzy się po. woli, działania inteligentne mogą dać powodzenie niemal od razu. Spo- sób działania, na który zwierzę wpadło dzięki inteligencji. staje się natychmiast trwałym, osobniczym nabytkiem pamięciowym, tak iż przy powtórnych próbacn rozwiązania tego samego zadania zbędne już są nowe próby i poszukiwania. Jedną z znamiennych cech procesów myślowych nawet na poziomie zwierzęcym jest typ działania pośredni, np. za pośrednictwem narzędzia. Jest ono możliwe dopiero na takim poziomie, na którym nie tylko przedmioty, ale i stosunki między nimi mogą być poznawczo odtworzone. Do tych zaczątków intelektualnych dołączają się na po- ziomie człowieka nowe jakości umysłowe. 1. I tak, procesy myślowe u prawidłowo rozwiniętego człowieka polegają na mo- żliwości poznawania faktów rzeczywistości za pośrednictwem innych faktów: Ude- rzył piorun, a potem powstał pożar. Znajomość jednego faktu może naprowadzić na fakt drugi. Między dwoma faktami zachodzą pewne związki i stosunki. Proces myślowy umożliwia poznanie tych związków i stosunków, a tym samym poznanie jednych faktów pośrednio poprzez drugie. Jest to zaczątek myślenia przyczynowo- logicznego. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, proktolog, fizjoterapia ]

Comments are closed.