psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘zaburzenia przetwarzania sensorycznego’

Zmiany zachowań seksualnych i spadek zakażeń wirusem HIV wśród młodych mężczyzn w Tajlandii

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W Tajlandii epidemia zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) ma niedawno źródło.1,2 W odpowiedzi na badania wskazujące na dramatyczny wzrost częstości występowania HIV wśród osób zażywających narkotyki w Bangkoku w USA Na początku 1988 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego ustanowiło w czerwcu 1989 r. program inwigilacji w celu wykrycia zakażenia wirusem HIV w kilku populacjach w całym kraju.3-5 Obserwacja ta wykazała najwyższą seroprewalencję HIV wśród osób z północnych prowincji Tajlandii, w szczególności kobiet płci żeńskiej .5,6 W odpowiedzi na dane z monitoringu ministerstwo ustanowiło program promujący bezpieczniejsze praktyki seksualne w komercyjnych placówkach seksualnych – tzw. Kampanię prezerwatyw 100 %7 – aby zapobiec przenoszeniu wirusa HIV. Program ten obejmował dystrybucję prezerwatyw do domów publicznych i innych instytucji seksualnych, kampanię medialną promującą używanie prezerwatyw oraz program egzekwowania prawa w celu zapewnienia zgodności. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zaburzenia przetwarzania sensorycznego’

Zmiany zachowań seksualnych i spadek zakażeń wirusem HIV wśród młodych mężczyzn w Tajlandii

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W przeciwieństwie do tendencji do zwiększania używania prezerwatyw podczas seksu z pracownikami seksualnymi, stosowanie prezerwatyw podczas seksu z dziewczynami nie wzrosło w latach 1991-1995. Chociaż seks z partnerem płci męskiej był rzadko zgłaszany, w kohorcie z 1995 r. Nastąpił wzrost częstość występowania HIV wśród mężczyzn, którzy zgłosili takie zachowanie. We wszystkich badanych kohortach historia chorób przenoszonych drogą płciową była silnie związana z zakażeniem wirusem HIV. Zrzuty cewki moczowej były częstsze niż inne objawy, ale wydzielanie cewki moczowej i wrzody narządów płciowych były związane z zakażeniem HIV (dane nie przedstawione). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zaburzenia przetwarzania sensorycznego’

Zmiany zachowań seksualnych i spadek zakażeń wirusem HIV wśród młodych mężczyzn w Tajlandii

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Są też różne sposoby badania pamięci wzrokowej. łącznie i następnie polecamy narysować z pamięci. W prawidłowych warunkach zadanie to nie nastręcza żadnych trudności. Zdolność kombinowania badać możemy w rozmaity sposób. Działania rachunkowe zawodzą, jeśli ograniczamy się tylko do pytań pamięciowych, np. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zaburzenia przetwarzania sensorycznego’

Zmiany zachowań seksualnych i spadek zakażeń wirusem HIV wśród młodych mężczyzn w Tajlandii

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Gdy badany opowiada, zwracać trzeba uwagę nie na ilość wiadomości pamięciowych, lecz na sposób ich użytkowania, np. czy gubi się w szczegółach tracąc wątek, czy posługuje się wykutymi na pamięć frazesami, czy w osądach swoich jest samodzielny, czy rozgranicza to, co ważne od tego, co nieważne, czy używane pojęcia są ostro od siebie odgraniczone, czy rozumie on pojęcia, które przytacza, czy opowiada rozwlekle, czy umie się streszczać. Głuptacy opisują szczegóły nieistotne, trzymają się tego, co zmysłowe i konkretne, nie są zdolni uchwycić związku przyczynowego między dwoma wydarzeniami lub związku logicznego między przesłankami i wnioskiem. W działaniach rachunkowych ograniczeni umysłowo mogą dawać sobie nieźle radę, gdy zadajemy im pytania z życia codziennego, np. ceny towarów, które sami zakupują, wartość pieniędzy obiegowych, obliczanie przy grze w karty, natomiast zawodzą, gdy dajemy im zadanie teoretyczne. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries