psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘zabiegi ambulatoryjne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Omamy czysto dotykowe zdarzają się rzadko (h. haptiles). Chorzy odczuwają łażące po ciele owady, oddziaływania promieni i prądów lub   nieokreślone doznania skórne, które przypisują przyczynom urojonym. Daleko częściej wiążą się dotykowe omamy z ustrojowymi, tworząc wspólne spostrzeżenia, nierzadko wzbogacone o omamy innych modalności . Chorzy czują, że się ich bije, elektryzuje, przypala, wywołuje      u nich łechtaniem lub oddziaływaniem na odległość przeżycia płciowe przyjemne lub przykre. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zabiegi ambulatoryjne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Toteż najlepsze wytłumaczenie genezy omamów daje nam patofizjologia wyż- szych czynności nerwowych. Mianowicie Pawłow tłumaczy omamy ża pomocą zjawiska patologicznej inercji procesu pobudzenia w sferze spostrzegania, tzn. w różnych częściach (analizatorach) kory mózgowej, odbierających bodźce eksteroceptywne . Te miejscowe zaburzenia mogą zachodzić albo w pierwszym układzie sygnałowym, powstają wówczas omamy obrazowe, albo w drugim powstają wówczas omamy słowne, albo także w obu układach jednocześnie wtedy powstają złożone, słownoobrazowe omamy.
Agnozje, afazje i apstrakcje należą do neurologii. Psychiatra musi umieć je rozpoznawać, aby przypadek skierować do neurologa,                        aby w objawach tych zyskać jeden więcej dowód organicznego podłoża stwierdzanych zaburzeń psychicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zabiegi ambulatoryjne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

F. Morel (1932) stwierdził w majaczeniu drżennym obecność mroczków pozytywnych w postaci plam przeźroczystych różnej wielkości                    i kształtu, o wyglądzie pudru, dymu czy mgły, widzialnych łatwiej jednoocznie. Punkty te i plamki zlewają się, uzupełniają i przekształcają           w przedmioty i obrazy omamów wzrokowych. Na tym samym polega prawdopodobnie objaw czytania z czystej kartki. Jest jednak rzeczą nader wątpliwą, czy można zwidy   te zaliczyć do omamów prawdziwych, gdyż chodzi tu raczej o wyobrażenie spostrzegawcze, pozbawione sądu realizującego, tego nieodzownego składnika omamu, na co neurolodzy zazwyczaj nie zwracają dostatecznej uwagi Gilarowski (1949) przypisuje układowi współczulnemu zasadniczą rolę w powstawaniu omamów, jednakże widzi w nich wyraz schorzenia całego mózgu, a więc zarówno układu podkorowego, jak   i kory. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zabiegi ambulatoryjne’

Omamy czysto dotykowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Złudzenia dzielimy w praktyce tak samo jak omamy, tj. według zmysłów, a więc na złudzenia wzrokowe, słuchowe, czuciowoustrojowe z ich rozmaitymi odmianami, węchowe, smakowe. Objaw mylnego rozpoznawania. otoczenia, zdarzający się w wielu psychozach, nie zawsze polega tylko na złudzeniach. Chory widzi w swoim otoczeniu (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries