Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Omamy kojarzace sie “Ze zludzeniami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy kojarzące się “Ze złudzeniami mogą chorego zdezorientować w otoczeniu do tego stopnia, ze rzuca się on na otoczenie. Spostrzeżenia prawidłowe kojarzą się wówczas i zle- -wają ze spostrzeżeniami omamowymi w jedną całość. Czasem jednak zjawy omamowe odcinają się dość wyraźnie od przedmiotów spostrzeganych pra- widłowo, odróżniając się od nich jakimiś szczególnymi cechami, nie zawsze da- jącymi się wysłowić. Ta ostatnia właściwość daleko częściej występuje przy omamach słuchowych. Omamy wzrokowe najczęściej bywają wielobarwne, zda- rzają się jednak i światłocienie. Omamy wzrokowe typu wizyjnego mogą prze- nosić chorego w świat groteski, bajki lub mistyki. Przeżywa on wtedy niebo, piekło, sceny bitewne wielkoludów itp. Stwierdzenie omamów wzrokowych nie zawsze jest rzeczą łatwą. Nie każdy chory, który mówi, że coś “widział”, zasługuje na wiarę. Określeń takich używa się często na oznaczenie tworów wyobraźni, fantazji. Zwłaszcza dzieci, ale także i bezkrytyczni chorzy nie zawsze potrafią ostro odgraniczyć wyobrażenia spo- strzegawcze, do których zalicza się omamy, od wyobrażeń odtwórczych lub wy- twórczych. To sarno dotyczy treści marzenia sennego, która nie dość ostro od- granicza się od przeżyć na jawie przy dość rozwiniętym lub obniżonym kryty- cyzmie. Zachodzi to zwłaszcza wówczas, gdy zmuszeni jesteśmy stwierdzić obecność w obrazie klinicznym omamów wzrokowych, odtwarzając je z prze- szłości. Pomijając np. możliwość wprowadzenia lekarza W błąd w przypadkach histerii lub symulacji, wchodzi tu w grę trudność wysłowienia się chorego. Nie- psychiatrzy, nawet ludzie bardzo skądinąd inteligentni, miewają w ogóle duże trudności mianownicze w opisie swoich stanów psychicznych. Trudności te by- wają nieporównanie większe, gdy chodzi o ludzi prostych, niewykształconych, którym po prostu brak słów dla. opisania zawilszych zjawisk i subtelniejszych różnic między zjawiskami. Czasem, wprost przeciwnie, przeszkodę stanowi zbyt bogaty, zbyt poetyczny i obrazowy sposób wysławiania się niektórych ludzi. [podobne: , olejek kokosowy, wózki dziecięce, odzież bhp ]

Comments Off