Posts Tagged ‘trener personalny’

Celem zobrazowania na przykladzie ogniskowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Celem zobrazowania na przykładzie ogniskowych zaburzeń psychicznych warto przytoczyć tu in extenso życiorys, napisany przez chorego, u którego stwierdzono mnogie glejaki mózgu: Życiorys. Urodziłem się dn. 6. I. w Opatewie Kieleckim (m ma cztery laseczki) ukończyłem (również m o czterech laseczkach) 4. Ginmazijum (6 stycznia data ta jest przekreślona). Po upływie ukończeniu szkoły wstąpitym ustąpiłem do wojska polskiego w harakterze jako elewa polskiego polsko. Jako elew wstąpiłem do wojska polskiego do do orkiestry 71 p.p. i tam przesłużyłem do roku 36 p.p. oraz 36 r. Oraz 3. p. ulżanow. We czwartek wstąpiłek do wojska niemieckiego do wojska niemiec- kiego, To znaczy byłem powolany do wojska niemieckiego, Posłużytern 1 m czasu i wstąpiłem do cywila. Po wpiływie (jakiś wyraz przekreślony) czasu zostałem zwol- niłem się do cywila gdzie posłużyłem rok czasu. Przeptu- pracowałem 4 lata cywila w cywila. Po wstąpiłem do popoprz poztaniu. Przystaniu. Poprzystariiu. Powstaniu, Powstaniu, Wstąpiły m (m o czterech laseczkach), do wojska Polskiego 4 pp, (Cztr p p, ul. (Czt) C.M.W. w orkiestrze. Po wystąpiniu do do orkiestry polskiego cywila wstąpieniu do orkiestry wystąpi m cywila cywila polskiego cylala. polskiego w hawka kerze cywila polskiego. W harakterze personalnego. Rok czasu, Po zwolnieniu z tam- tąd dotąd do tąd. Zwolniłem się do cywila w 1950 1950 roku. Po roku 1950 wstąpiłem wstąpiłem do cywila w charakterze charakterze posłużyłć się (się) się na służyć roboty cywilnej gesboty górboty wstąpiłem na budowlę, żebym mial pić przez wódkę, ale leprą. Później z budowli się zwolniłem i powędędrowałem do B.W.M. w Sopocie W Sopocie. wstąpocie wstąpiłem. Gdzie tam Służyłem do roku 1952 (2 poprawione na 5) r. Przepraszam do roku 1955. Po wystąpieniu (z zzwojska) (z cywila gdzie prze prze przeniosłem się do P.M.P. i Zarobiłem w, tej przez tej miesiąc 1 tysiąc złoty, Po wtyrn (m ma znowu 4 pałeczki) upływie (wpł.) upływie wstąpilynn pływie poprzy- tyn przy przyprzyłypie wstąpiłynn do (orkiestry) (Do orkieśtry) garderoby (Orkiestry szkoły podchorążyż) Opjulem. posadę woźnego w Wyższej Szkole szkole Muzycz- nego, Ojułern posadę skiedy dy kiedy kiedy. 15 Paźdiernika 1 praz. 1 Kiedy raz. czesliśmy, 1 paczeslinny 2 razy i 3 razy. i później. 2 razy i końcem i miesiąc wpisz- talu. W powyższym piśmie widzimy mnóstwo ogniskowych zaburzeń mowy z licz- nymi iteracjami o typie logoklonii i paligrafii. O ile początek idzie jeszcze dość składnie, o tyle już wkrótce pojawia się znużenie, które narasta im bliżej koÓca “życiorysu”. To narastające znużenie, wyrażające się coraz większą liczbą po- myłek, odpowiada krzywej męczliwości Kraepelina. Błędy ortograficzne trzeba również przypisać zaburzeniom dysgraficznym o typie agramatyzmu. Fotokopia tego pouczającego pisma zamieszczona jest na ryc. 61. [hasła pokrewne: , trener personalny, Zdrowa żywność, odwrócona osmoza ]

Comments Off