psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘psychoterapia wrocław’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelberger (1952) nadał nazwę. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburzenia  stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej                          o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty takim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i stawiają kroki olbrzyma. W naszym przypadku porażenia postępującego chora doznawała uczucia,  że jej powiększona głowa lata w górę i w dół, że odpada od ciała i krąży nad ciałem. W daleko posuniętym otępieniu trudno w takich przypadkach orzec, czy chodzi tylko o metamorfognozję, czy też również o fantastyczne urojenia, osnute na tych przedziwnych zaburzeniach spostrzegania. Klages (1954) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych przeżyć omamowych czuciowoustrojowych schizofreników                    do parestezji doznawanych przy organicznym uszkodzeniu wzgórza. Ci ostatni chorzy podają np., że ich kończyny powiększają się do olbrzymich rozmiarów lub oddzielają się od tułowia, że głowa ich pomniejsza się do rozmiarów punktu lub powiększa jak balon wewnątrz pusty, lub wewnątrz .gorący aż do wrzenia, że członki rozpadają się, że całe ciało staje się lekkie, jakby się unosiło, że jednej połowy ciała jakby brakowało itd. Takie same skargi wypowiadają schizofrenicy, stąd częste pomyłki. Można ich uniknąć, jeśli się zważy,  że schizofrenicy, wypowiadając tego rodzaju omamy czuciowoustrojowe, nie zdradzają dostosowanego do tych wyobrażeń stanu czuciowego (paratymia)                i mają przy tym pełny sąd realizujący, tj. przekonanie, że doznaniom tym odpowiada rzeczywisty stan rzeczy, podczas gdy chorzy z uszkodzonym przeżywają uczuciowo te doznania i nie wierzą w ich realność. [więcej w:  Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psychoterapia wrocław’

Upośledzenie i uszkodzenie dróg czuciowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawaniu bodźca. Omamy iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy iluzje słuchowe polegają np. na słyszeniu głosu w rytmicznych szmerach lub hałasach, np. wtykaniu zegarka, w padających kroplach wody, w rytmicznym stukocie kół jadącego pociągu itd. Zachodzi tu czasem wahanie się chorego to w stronę uznawania przedmiotowości i rzeczywistości doznawanych złudzeń, to w stronę krytycyzmu. Zdaniem Chłopickiego, im dłużej pracujemy nad wyświetlaniem omamów, tym bardziej skłaniamy się do przesunięcia granicy między omamami prawdziwymi a omamami iluzjami na korzyść tych ostatnich. Rozróżnienia te w praktyce odgrywają niewielką rolę. Ostatecznie w klinice bardzo często posługujemy się sposobem prowokowania omamów. Każemy choremu wsłuchiwać się w tykanie zegarka lub w inny taki jednostajnie rytmiczny szmer. Odróżnić w tych przypadkach omamy prawdziwe od owych omamów iluzji jest niepodobieństwem.  Było bez liku usiłowań wytłumaczenia, w jaki sposób powstają omamy. Jedno jest dzisiaj pewne, że nie są to zjawiska jednolite i że mechanizm ich powstawania może być różnoraki. W teorii obwodowego pochodzenia omamów powoływano się na fakt, że zadrażnienie nerwów obwodowych może mieć wpływ na powstawanie omamów, np. ucisk gałek ocznych w majaczeniu wywołuje omamy wzrokowe (sposób Lipmanna), zmiana rytmu metronomu i dźwięku stroików albo zastosowanie prądu elektrycznego prowadzą do zmiany rytmu i tonu omamów słuchowych. W przypadkach tych jednak powszechnie uznano,  że obwodowe pobudzenie nerwów wprawdzie wyzwala ich wystąpienie, sama ich przyczyna jest jednak natury ośrodkowej, gdyż doświadczenia te udają się tylko albo w czasie przeżywania omamów, albo w okresie ich ustępowania, a nigdy u ludzi zdrowych lub u chorych psychicznie, nie mających skłonności do halucynowania. [przypisy:  Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries