Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

I tak Koller porównal obciazenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

I tak Koller porównał obciążenie dziedziczne w dwóch grupach przypadków: chorych i zdrowych psychicznie po 370 przypadków. W obu grupach uwzględ- niał on u przodków przypadki chorób umysłowych i nerwowych, udary mo z- gowe, alkoholizm, otępienie starcze, zaburzenia charakterologiczne i samobój- stwa. Okazało się, że chorzy umysłowo obciążeni byli w 76,8l()o, a zdrowi w 59IJo. W obu grupach przypadki udaru mózgowego, otępienia starczego i większość chorób nerwowych występowały w tym samym mniej więcej odsetku, natomiast pewne różnice w odsetkach dotyczyły psychoz u przodków oraz zaburzeń cha”: rakterologicznych. Już w tej pierwszej statystyce uderzający był wysoki odse- tek obciążenia dziedzicznego u ludzi zdrowych psychicznie, odsetek nie wiele mniejszy od odsetka obciążenia dziedzicznego psychotyków. Diem oparł się na materiale znacznie większym, gdyż zbadał obciążenie dzie- dziczne 2515 chorych i 1193 zdrowych psychicznie osób. Wyniki były jeszcze bardziej zastanawiające, mianowicie u chorych odsetek wynosił 77, a u zdro- wych 66,9. Autor ten dokonał ponadto podziału danych statystycznych na dwa dalsze odłamy. W każdej z grup wyosobnił mianowicie obciążenie dziedziczą e bezpośrednie, a więc ze strony rodziców, oraz pośrednie, tj. ze strony odleglej- szych przodków, I tutaj zaszła niespodzianka, mianowicie bezpośrednie obcią- zenie wynosiło u chorych 50-70%, u zdrowych 33%, natomiast pośrednie u chorych 20-28%, podczas gdy u zdrowych 34%. Po ogłoszeniu tej sta- tystyki Wagner-Jauregg wyraził żartobliwy pogląd, że widocznie obciążenie chorobami psychicznymi ze strony wujów, ciotek i dziadków raczej” uodparnia potomstwo przeciw tym chorobom. Jak zjawiska te pogodzić z teorią Mendla? Do podobnych wyników w kilka lat później doszedł Jolly, po czym na długi czas o statystykach tych nie wspominano, aż w nowszych czasach zaczyna się budzić zrozumienie dla stwierdzonych wówczas faktów. Nie przywiązujemy też dzisiaj tak dużego jak dawniej znaczenia do obciążenia dziedzicznego, gdyż istotnie znaleźć je można w rodowodzie wielu ludzi zupełnie normalnych. Przy zbieraniu wywiadów w tym kierunku natrafiamy na wiele trudności, pocho- dzących stąd, że ludzie przeważnie wstydzą się przypadków choroby psychicz- nej w rodzinie i zatajają je nie tylko wobec lekarza, ale i wobec członków rodziny, którzy riiejednokrotnie po prostu o faktach tych nie wiedzą. Przy zbieraniu wywiadu o obciążeniu dziedzicznym u ludzi normalnych liczyć się trzeba z zatajeniem prawdy, gdyż udzielający wywiadu nie zawsze rozumie powodY1 dla których miałby wtajemniczać kogoś obcego w sekrety rodzinne. Hitlerowskie prześladowania osobników wykazujących choroby dziedziczne i ich rodzin, wraz z rasistowskim mitem c-zystości krwi, pogorszyły tylko wa- runki uzyskania obiektywnych danych statystycznych. Toteż, gdy dzisiaj w przypadku choroby psychicznej stwierdzamy obciążenie dziedziczne, powin- riiśmy pamiętać, że i materiał kontrolny .ludzi zdrowych mógłby zapewne za- wierać zbliżone dane, gdyby się je udało zdobyć. [przypisy: , psycholog Kraków, uprawnienia sep, olejek kokosowy ]

Comments Off