psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘psycholog dziecięcy’

Podobieństwo przeżyć schizofreników

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Podobieństwo przeżyć w dwóch tych kategoriach schorzeń może być zużytkowane jako argument przemawiający za organiczną schizofrenii.      W Klinice .Chorób Psychicznych w Gdańsku przebywały dwie jednojajowe bliźniaczki w podeszłym wieku, u których powstał obraz kliniczny odpowiadający określeniu  wypowiadały skargi na martwotę ciała zwłaszcza głowy, w ogóle uczucie że są zmienione, że nie żyją, że ich głowy oderwały się od tułowia.
Do najczęstszych i najdonioślejszych zaburzeń czynności spostrzegania należą omamy (hallucinationes) i złudzenia (illusiones). W praktyce     nie kiedy trudno jest przeprowadzić ostrą granicę między tymi dwiema kategoriami zaburzeń, chociaż różnica ta ma istotne znaczenie rozpoznawcze. Terminologicznie różnica ta nie jest wyraźnie zaznaczona, gdyż musi pochodzi od łacińskiego słowa  błądzić, bredzić, pleść bzdury. Omamy są to spostrzeżenia przedmiotów w rzeczywistości nie istniejących. Powstałemu w umyśle chorego wyobrażeniu spostrzegawczemu towarzyszy mylny sąd realizujący, tzn. chory jest przekonany o realnym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Omamy, poza marzeniem sennym oraz tzw. snami hipnagogicznymi, są bezwzględnie zjawiskiem patologicznym. Nie można tego jednak powiedzieć                  o złudzeniach. I jedne i drugie dzielimy tradycyjnie według rozmaitych rodzajów wrażeń zmysłowych, włącznie z tzw. zmysłem wewnętrznym,  za pomocą którego odbieramy podniety . [więcej w: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog dziecięcy’

Podobieństwo przeżyć schizofreników

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przejścia między złudzeniami a omamami pochodzą zazwyczaj stąd, że trudno jest badającemu rozstrzygnąć, czy w danym przypadku chodzi      o iluzję, czy o czyste omamy. Trudności te powstają szczególnie wobec spostrzeżeń z zakresu czucia, smaku, powonienia i doznań ustrojowych. Omamy wzrokowe (hallucinationes visuales) polegają na zwidywaniu się przedmiotów spostrzegania wzrokowego. W chwili ich przeżywania. chory jest przekonany o rzeczywistości tego, co widzi. Jeżeli tego przekonania, tj. sądu realizującego brak, to trudno mówić o omamach.          Tak zwane powidoki, czyli obrazy następcze, polegają również na zwidywaniu się czegoś, czego w rzeczywistości nie ma, ani na chwilę jednak nie opuszcza nas pewność, że to się nam tylko zdaje. Podobnie mroczki, podwójne widzenie, ksantopia itp. nie należą do omamów. Omamy wzrokowe mogą mieć charakter  spostrzeżeń elementarnych, jakby tylko samych wrażeń zmysłowych. Może więc tu chodzić o błyski, odblaski, punkty, plamki, cienie itd. nie układające się w żadne zrozumiałe struktury. Omam taki nazywa się photoma lub photopsia. Właściwe omamy   są natomiast pełnymi spostrzeżeniami przedmiotów martwych lub żywych rozmaitej wielkości, pozostałych w spoczynku lub poruszających się, widzialnych wyraźnie lub niewyraźnie. Może tu chodzić o przedmiot pojedynczy albo o liczne przedmioty jednorakie lub różnorodne. Widziane w ten sposób przedmioty martwe, żywe i osoby mogą się układać w mniej lub więcej zborne sceny. Mówimy wówczas o wizjach (visiones). Omamy wzrokowe występują z zasady przy zmienionej jakościowo świadomości, np. w majaczeniu (delirium), jako powiew (aura)  w pierwszej fazie napadu padaczkowego, w zespołach psychotycznych mieszanych. Ich obecność w zespole amentywnym jest problematyczna, a w każdym razie niestwierdzalna. [więcej w: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries