psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ciągłe obawy dotyczące deficytu federalnego skupiły większą uwagę na niezrównoważonej trajektorii wydatków Medicare i potrzebie reform. Jednak wielu decydentów zdaje się ignorować lekcje tego, co może być największym źródłem innowacji w świadczeniu opieki w Medicare: Medicare Advantage, która subsydiuje prywatne alternatywy dla Medicare w opłatach za usługę. W ubiegłym roku jeden na czterech beneficjentów Medicare był w planie Medicare Advantage. Program Medicare Advantage jest często błędnie reprezentowany. Ponieważ płatności rządowe na rzecz tych planów były średnio o 10% wyższe niż w przypadku Medicare w ubiegłym roku, krytycy twierdzą, że administrowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem rządu jest z natury tańsze niż subsydiowanie prywatnego ubezpieczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jednak naukowcy od dziesięcioleci stosują skalowanie osiągnięć, aby zmierzyć wpływ leczenia na warunki, takie jak demencja i na kompleksowe oceny geriatryczne. Jest także wykorzystywany w programach rehabilitacji klinicznej – choć z sceptycyzmem, czy osiągnięcie celu jest rzeczywiście wynikiem lub samodzielnym działaniem.3. Jednak skalowanie osiągania celu ma dobre właściwości psychometryczne4,5 i powinno być wystarczająco mocne do użytku klinicznego. Musimy uznać, że niektóre decyzje zmierzające do osiągnięcia celów osobistych mogą pogorszyć działanie klinicystów w zakresie zagregowanych środków zdrowotnych. Na przykład pacjent, który zdecyduje się pozostać zależnym od wózka inwalidzkiego po udarze, ponieważ wymagałoby to za dużo pracy, może niekorzystnie wpłynąć na ogólny wynik mobilności po wysiłku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Największy amerykański ubezpieczyciel, Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS), wyznaczył potrójny cel: lepszą opiekę nad osobami, lepsze zdrowie dla populacji i niższe koszty. Jednocześnie podjęto znaczne wysiłki, aby opieka była bardziej skoncentrowana na Pacjentach, zdefiniowana jako szanująca i reagująca na indywidualne preferencje pacjenta, potrzeby i wartości oraz zapewniająca, że wartości pacjentów kierują wszystkimi decyzjami klinicznymi. Uwaga na środki ukierunkowane na pacjenta a wyniki będą szczególnie ważne, ponieważ system CMS coraz częściej łączy koszty świadczenia usług przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej z ich wynikami dotyczącymi wybranych środków. Jak dotąd oceny jakości opieki i wyników zdrowotnych nie uwzględniały koncentracji na pacjencie. Przeciwnie, pomiar jakości dotyczy profilaktyki i specyficznych dla choroby procesów opieki (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poznań psychiatra’

Historia sukcesu Advantage Medicare – Wyjście poza różnicę kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych po 5 latach stanowiła tylko 18,7% pierwotnego złożonego punktu końcowego. Ponadto przyjęcia do szpitala z przyczyn sercowo-naczyniowych były skoncentrowane wśród pacjentów w wieku 65 lat i starszych i rzadko pozwalały przewidzieć zgon: tylko 7,7% pacjentów przyjętych do szpitala z przyczyn sercowo-naczyniowych zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych podczas badania. Jedyne dwa znaczące wyniki (zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca z kwasami tłuszczowymi n-3 i ich działanie zapobiegawcze u kobiet) należy uznać za zachowawcze. Oba mogą być spowodowane przypadkiem, chociaż są zgodne z dwoma wnioskami z innych badań: korzystnym wpływem kwasów tłuszczowych n-3 u pacjentów z niewydolnością serca w badaniu GISSI-HF3 i zmniejszeniem częstości występowania incydentów wieńcowych u pacjentów z hipercholesterolemią, większość z nich to kobiety, w Japonii Badanie interakcji lipidów z kwasami Eikozapentaenowymi (JELIS) .11 Nasze wyniki są bardziej zgodne z wynikami zerowymi dotyczącymi redukcji wyniku z początkową próbą interakcji glarginy (ORIGIN), w której testowano suplementację za pomocą n-3. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries