Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Wywiad lekarski przedmiotowy uzyskany od:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wywiad lekarski przedmiotowy uzyskany od: 1. Dane osobowe chorego: imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, adres, zawód, miejsce pracy. 2. Dane rodzinne (bez sugestii, co do obciążenia dziedzicznego). poważne choroby w rodzinie bliższej i dalszej, szczególnie choroby nerwowe i umysłowe, i ja- kie (uwzględnić alkoholizm i in. nałogi, samobójstwa, niezwykłe charaktery lub uzdolnienia, pokrewieństwo między rodzicami, ich. wiek przy urodzeniu chorego, rodzeństwo) . 3. Środowisko, z którego pochodzi chory: środowisko społeczne, zawód rodziców, czy chory urodzony ślubnie, wykształcenie rodziców, ich pożycie małżeńskię, stosunek środowiska do chorego w latach dziecięcych, przestępczość w środowisku, choroby najbliższego otoczenia, możliwość urazów psychicznych. 11. Urodzenie i lata dziecięce: dane o chorobach matki w czasie ciąży, przebieg porodu, urazy porodowe, zamartwica, wady rozwojowe wrodzone, przebyte choroby i rozwój we wczesnych latach dziecięcych, szczególnie drgawki, moczenie nocne, somnambulizm, pavor nocturnus. choroby zakaźne, możliwość przyzakaźnych powikłań mózgowych, urazy głowy, chodzenie, mowa, rozwój umysłowy, ruchliwość, ząbkowanie. Czy matka w czasie ciąży zażywała jakieś leki? 5. Wiek szkolny: cechy charakteru, trudności wychowawcze, usposobienie kapryśne, gniewliwe, drażliwość, wybuchowość, okrucieństwo, przekora, lękliwość, zawziętość, lenistwo, złe skłonności, zachowanie w domu i w szkole, rozwój umysłowy i moralny, towarzyskość, uspołecznienie, nadwrażliwość, stosunek uczuciowy do oto- czenia, postępy w nauce, szczególne uzdolnienia, seksualizm dziecięcy, zmiana cha- rakteru lub psychiki w okresie przedpokwitaniowym lub pokwitania. 6. Okres młodzieńczy i pokwitanie: przebieg nauki, ukończenie szkoły, wyuczony zawód, trudności wychowawcze w okresie pokwitania, kiedy na- stąpiła mutacja głosu, pojawienie się zarostu, I miesiączka, nieprawidłowości mie- siączkowania, pierwsze zmazy nocne, życie płciowe. 7. Okres dojrzałości: kiedy wstąpił w związki małżeńskie, potomstwo, jego liczba, wiek, płeć, uzdolnienia, choroby i przyczyny zgonów; u kobiet: ciąże, poro- nienia sztuczne i samoistne, porody, połogi, ostatnia miesiączka. Wykonywany za- wód, stanowisko społeczne, źródła utrzymania, stosunki rodzinne i pożycie małżeńskie, życie płciowe, służba wojskowa. Czy i od kiedy używa napojów wyskokowych, pali tytoń itd. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, ortodonta, odżywki do rzęs ]

Comments Off