Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Dynamika rozwoju osobniczego zalezna jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dynamika rozwoju osobniczego zależna jest zarówno od dzia- łania tego wewnątrzustrojowego czynnika, jak i od kształtującego, pogarszają- cego lub wyrównującego wpływu czynników zewnątrzustrojowych. Wynikiem tej walki bywa stan aktualny, który przychodzi nam ocenić. Co ten stan po”: przedziło, to pozostaje często nie wyjaśnione. Byłoby wielkiem błędem, mimo tych trudności, poprzestawać na statycznym ujmowaniu zagadnienia psychopatii i charakteropatii. Dążeniem naszym powinno być ujmowanie genetyczne, dyna- miczne, rozwojowe, historyczno-dialektyczne tego, co nazywamy status prae- sens. Zagadnienie charakteropatii ma swój znacznie szerszy, filozoficzno-etyczny aspekt. Skłonności nie etyczne i przestępcze człowieka, które przywykliśmy oceniać w sposób moralizatorski, są w rzeczy samej zdeterminowane przez pra- widłowy lub patologicznie zmieniony stan mózgu. Doświadczenia z zabiegami psychochirurgicznymi nie pozostawiają już najmniejszej wątpliwości, że istnieje techniczna możliwość przeistoczenia najuczciwszego człowieka za pomocą noża chirurgicznego w szubrawca i przestępcę. Można człowieka pozbawić etyki, znisz- czyć mu charakter .. Tak w świetle tych ujemnych osiągnięć nowoczesnej tech- niki wyglądają podstawy naukowo-etyczne naszego prawodawstwa i naszej obyczajowości? Gzy mamy prawo mówić o winie i karze, czy mamy prawo wiel- bić i nagradzać zasługi? Możemy się wewnętrznie zżymać na biologizację etyki, niemniej musimy się pogodzić z faktem, że poczucie etyczne zależy od orga- nicznych warunków zdrowia psychicznego, tak jak brak poczucia etycznego jest zawsze patologicznym stanem ubytkowym, wywołanym przez uraz poro- dowy, przez stany zapalne mózgu, przez inne choroby organiczne ośrodkowego układu nerwowego, wreszcie nawet sztucznie, drogą Ieukotomii przedczołowej. Gdyby do totalnej władzy dorwał się paranoik, dzisiejsza technika umożliwiłaby urzeczywistnienie masowego eksperymentu psychochirurgicznego, który znisz- czyłby charakter ogromnycli zbiorowisk ludzkich. Przykład samorzutnie lub operacyjnie powstałych charakteropatii organicznych jest tylko drobnym przy- kładem takiej tragicznej utopii. [więcej w: , implanty Warszawa, olejek arganowy, Studnie głębinowe ]

Comments Off