Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity. Najczęściej chorzy oddżiaływają gniewem, rozdrażnieniem, czasem wściekłością. Czasem zamykają się w sobie. i oddają się swoim przeżyciom, odrywając się od świata. Po zachowaniu I cho- rych, ich mimice i pantomimice możemy odgadnąć, co przeżywają. Omamy płciowe odbijają się w wyrazie twarzy jako zachwyt, podniecenie, czasem za- wstydzenie, niekiedy jako chichot, podobny do odczynu na łaskotanie. U kobiet przeżywających omamy płciowe widuje się czasem rytmiczne ruchy bioder, prężenie się ciała i oznaki przeżywanego orgazmu, u mężczyzn może przyjść do wytrysku nasienia, chociaż najczęściej podniecenie to wyładowuje się w akcie samogwałtu. 5. Omamy smakowe i węchowe (hallucinationes gustatoriae et olfactoriae) rzadko występują samodzielnie, częściej zaś w połączeniu z innymi omamami. Dla chorych potrawy mają podejrzany smak lub zapach, jedzenie pozostawia im wstrętny smak w ustach, po czym otrucie daje znać o sobie wielu innymi omamami, np. ustrojowymi. Omamy węchowe bywają najczęściej przykre: przez dziurkę od klucza wpuszcza się im gaz lub smród, w nocy usypia się ich narkotykami dla dokonania na nich gwałtu itd. W pewnych stanach chorzy odczuwają miłe, podniosłe, kadzidlane lub podniecające płciowo zapa- chy. Odczyn uczuciowy na te omamy bywa czasem bardzo silny, chodzi tu bowiem z zasady o urojenia prześladowcze, ksobne lub inne, których treść omamy zdają się potwierdzać.
ZŁUDZENIA Złudzenia (illusiones) są to spostrzeżenia rzeczywiście istniejących przed- miotów, jednakże chorobliwie zmienione. Zjawiska te występować mogą już I w prawidłowych warunkach, gdy afekt ulegnie przesadnemu pobudzeniu, np. gdy się ktoś boi napadu rabunkowego, widzi w pniu drzewa czającego się roz- bójnika, a w byle szmerze jego kroki. Złudzenia takie w stanie psychotycznym są daleko częstsze, występują niezwykle łatwo z byle przyczyny i nie ulegają tak łatwo albo w ogóle nie ulegają korekcie, Jak co do omamów, tak i co do złudzeń obowiązuje zasada, że w chwili ich przeżywania musi być przekona- nie o rzeczywistości przedmiotu spostrzeżenia. Tak zwane, parejdolie np. nie są iluzjami w psychiatrycznym znaczeniu. Wpatrując się np. w chmury, w plamy testu Rorschacha, w stare mury lub korony drzew możemy się tam dopatrzyć twarzy i głów, postaci ludzkich lub zwierzęcych, a nawet całych scen, jednakże ani na chwilę nie padamy ofiarą pomyłki, która by nam kazała zapomnieć, że widzianych przez nas przedmiotów w rzeczywistości nie .ma. [przypisy: , odżywki do rzęs, gabinet ginekologiczny, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Odczyn uczuciowy chorego bywa rozmaity.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Złudzenia dzielimy w praktyce tak samo jak omamy, tj. według zmysłów, a więc na złudzenia wzrokowe, słuchowe, czuciowo-ustrojowe z ich rozmaitymi odmianami, węchowe, smakowe. Objaw mylnego rozpoznawania. otoczenia, zdarzający się w wielu psychozach, nie zawsze polega tylko na złudzeniach. Chory widzi w swoim otoczeniu (np. w lekarzu, w pielęgniarzu) swoich znajo- mych, czasem wrogów, czasem przyjaciół, może to jednakże polegać na uroje- niach. Czasem w psychozach organicznych, gdzie są luki pamięciowe, chory konfabuluje, nie chcąc się przyznać do niedopisywania pamięci. Podobnie też w stanie maniakalnym chory jakby dla żartu może brać otaczające go osoby za inne. Wszystko to jednak nie są złudzenia. W urojeniach chodzi bowiem o za- burzenia nie spostrzegania, lecz czynności sądzenia, w konfabulacjach o zmyś- lenia, a w stanach maniakalnych. o zabawę, tak iż ani w jednym, ani w drugim przypadku nie da się stwierdzić sądu realizującego, tj. przekonania o istnieniu rzeczywistym spostrzeganego przedmiotu. Złudzenia stosunkowo rzadko występują samodzielnie. Najczęściej pojawiają się one obok omamów, uzupełniając ich treść, wszystko to w zgodzie z przeży- wanymi przez chorego urojeniami. Czasem zresztą złudzenia trudno odróżnić od omamów, a także od urojeń. Na przykład chory na sali skarży się, że mu drudzy chorzy dokuczają. Może to być prawdą, ale może chory doznaje oma- mów słuchowych w postaci przezwisk, być może także przesłyszał się i tylko w tym ostatnim przypadku mamy prawo mówić o złudzeniu. Jeżeli natomiast chory błędnie interpretuje rzeczywiście wypowiedziane przez drugich zdania lub wyrazy, biorąc je za przytyki do siebie, to chodzi nie o złudzenia albo nie tylko o złudzenia, lecz o urojenia ksobne. Na dnie tego zjawiska leży bowiem nie mylne spostrzeżenie albo nie tylko mylne spostrzeżenie, ale i fałszywy sąd w tym przypadku mianowicie błędna interpretacja spostrzeżeń może nawet i trafnych. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu zagadnienia urojeń . [hasła pokrewne: , odżywki do rzęs, salon fryzjerski mokotów, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries