Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Zludzenia dzielimy w praktyce tak

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Złudzenia dzielimy w praktyce tak samo jak omamy, tj. według zmysłów, a więc na złudzenia wzrokowe, słuchowe, czuciowo-ustrojowe z ich rozmaitymi odmianami, węchowe, smakowe. Objaw mylnego rozpoznawania. otoczenia, zdarzający się w wielu psychozach, nie zawsze polega tylko na złudzeniach. Chory widzi w swoim otoczeniu (np. w lekarzu, w pielęgniarzu) swoich znajo- mych, czasem wrogów, czasem przyjaciół, może to jednakże polegać na uroje- niach. Czasem w psychozach organicznych, gdzie są luki pamięciowe, chory konfabuluje, nie chcąc się przyznać do niedopisywania pamięci. Podobnie też w stanie maniakalnym chory jakby dla żartu może brać otaczające go osoby za inne. Wszystko to jednak nie są złudzenia. W urojeniach chodzi bowiem o za- burzenia nie spostrzegania, lecz czynności sądzenia, w konfabulacjach o zmyś- lenia, a w stanach maniakalnych. o zabawę, tak iż ani w jednym, ani w drugim przypadku nie da się stwierdzić sądu realizującego, tj. przekonania o istnieniu rzeczywistym spostrzeganego przedmiotu. Złudzenia stosunkowo rzadko występują samodzielnie. Najczęściej pojawiają się one obok omamów, uzupełniając ich treść, wszystko to w zgodzie z przeży- wanymi przez chorego urojeniami. Czasem zresztą złudzenia trudno odróżnić od omamów, a także od urojeń. Na przykład chory na sali skarży się, że mu drudzy chorzy dokuczają. Może to być prawdą, ale może chory doznaje oma- mów słuchowych w postaci przezwisk, być może także przesłyszał się i tylko w tym ostatnim przypadku mamy prawo mówić o złudzeniu. Jeżeli natomiast chory błędnie interpretuje rzeczywiście wypowiedziane przez drugich zdania lub wyrazy, biorąc je za przytyki do siebie, to chodzi nie o złudzenia albo nie tylko o złudzenia, lecz o urojenia ksobne. Na dnie tego zjawiska leży bowiem nie mylne spostrzeżenie albo nie tylko mylne spostrzeżenie, ale i fałszywy sąd w tym przypadku mianowicie błędna interpretacja spostrzeżeń może nawet i trafnych. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu zagadnienia urojeń . [hasła pokrewne: , odżywki do rzęs, salon fryzjerski mokotów, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Zludzenia dzielimy w praktyce tak

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

BADANIE STANU PSYCHICZNEGO Badanie stanu psychicznego dąży do ujawnienia wszystkich tych zjawisk, które opisaliśmy w rozdziale o psychopatologii ogólnej. Nie wystarczy więc dokonać opisu stwierdzonych zjawisk psychicznych, nie wystarczy przytoczyć choćby najobszerniej wypowiedzi chorego, chociaż im dokładniejszy opis, tym łatwiejsza jest kontrola wyników rozpoznawczych,. do których doszedł bada- jący. Dokładny opis z uwzględnieniem wypowiedzi chorego jest tylko środkiem do celu. Celem tym jest wydobycie z opisu zjawisk, z wywiadów, z wypowie- dzi chorego i z wszelkich innych badań objawów. Objawy te muszą być na- zwane. W historii choroby robimy to zazwyczaj w ten sposób, że po dokonaniu opisu klinicznego zamieszczamy streszczenie, które zawiera zestawienie stwier- dzonych objawów. Zestawienie tych objawów wiąże się w pewną całość, której nadajemy nazwę obrazu klinicznego. Obraz kliniczny nie musi jeszcze zawierać ostatecznego rozpoznania. Może on być jeszcze w wielu istotnych szczegółach niewykończony. Tworząca się w wyobraźni lekarza koncepcja rozpoznawcza. może być na razie ogólnikowa. Możemy np. na razie rozpoznać “jakiś zespół psychoorganiczny” albo “ostry zespół z kręgu schizofrenicznego na nieustalo- nym tle”, albo też “zespół paranoidalny prawdopodobnie na tle intoksykacji”. Pozostawiamy wówczas dalszej obserwacji wypełnienie braków naszego tym- czasowego ,rozpoznania. Tej tymczasowej koncepcji nie trzymamy się kurczowo. Jesteśmy gotowi odrzucić ją lub poprawić, gdy tylko wyjdą na jaw nowe oko- liczności, które, pozwolą ułożyć objawy w obraz kliniczny rozpoznawczo traf- niejszy. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off