Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelber- ger (1952) nadał nazwę metamorphognosia corporalis. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburze- nia vr- stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty ta- kim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i sta- wiają kroki olbrzyma. W naszym przypadku porażenia postępującego chora -doznawała uczucia, że jej powiększona głowa lata w górę i w dół, że odpada od ciała i krąży nad ciałem. W daleko posuniętym otępieniu trudno w takich przypadkach orzec, czy chodzi tylko o metamorfognozję, czy też również o fan- tastyczne urojenia, osnute na tych przedziwnych zaburzeniach spostrzegania. Klages (1954) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych przeżyć omamowych czuciowo-ustrojowych schizofreników do parestezji doznawanych przy orga- nicznym uszkodzeniu wzgórza. Ci ostatni chorzy podają np., Iże ich kończyny powiększają się do olbrzymich rozmiarów lub oddzielają się od tułowia, że głowa ich pomniejsza się do rozmiarów punktu lub powiększa jak balon we- wnątrz pusty, lub wewnątrz .gorący aż do wrzenia, że członki rozpadają się, że całe ciało staje się lekkie, jakby się unosiło, że jednej połowy ciała jakby bra- kowąło itd. Takie same skargi wypowiadają schizofrenicy, stąd częste pomyłki Tozpoznawcze. Można ich uniknąć, jeśli się zważy, że schizofrenicy, wypowia- -dając tego rodzaju omamy czuciowo-ustrojowe, nie zdradzają dostosowanego do tych wyobrażeń stanu czuciowego (paratymia) i mają przy tym pełny sąd reali- żujący, tj. przekonanie, że- doznaniom- tym odpowiada rzeczywisty stan rzeczy, podczas gdy chorzy z uszkodzonym wzgףrzem przeżywają uczuciowo te dozna- nia i nie wierzą w ich realność. [więcej w: , dieta i odchudzanie, krem neutrogena, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka nieco tkliwa na ucisk i opukiwa- nie w lewej okolicy czołowo-ciemieniowej, nieco słabsza innerwacja w zakresie dolnej gałązki nerwu twarzowego lewego, odruchy okostnowe i ścięgniste kończyn górnych po stronie lewej nieco żywsze, przy próbie palec-nos po stronie lewej ruch mniej płynny, klawiatura i diadochokineza po lewej stronie mniej sprawna, próba Mayera po stronie prawej ujemna, synkinezje palców prawej dłoni, przy cho- dzeniu słabsze balansowanie prawą kończyną górną. Odruchy kolanowe z tendencją do poliklonieznych, odruchy ze ścięgien Achillesa bardzo żywe, równe, Babiński ujemny. Odruch Westphala po prawej; Guillaina faza dolna-addukcja uda po prawej nieco większa. Przy próbie pięta-kolano ruch niezupełnie płynny, czucie skórne: po stronie lewej czuje nieco słabiej dotyk i ukłucie, czucie głębokie bez zmian, próba Romberga – lekko się chwieje. Zespół drobnych objawów wskazuje na lekkie zmiany patologiczne w układzie piramidowym i pozapiramidowym, być może po przebytym procesie zapalnym ośrodkowego układu nerwowego. Płyn móz- gowo-rdzeniowy bez zmian. Pneumoencefalografia wykazała (prof. Grabowski) wy- raźne objawy radiologiczne zaniku zwojów uodstawowych płatów czołowych, bez zmian w układzie komorowym. Biegli Oddziału Psychiatril Sądowej Państwowego Instytutu Psychoneurologicz- nego przypisywali rozsiane zmiany neurologiczne i na ich tle powstałe zmiany cha- rakteru nie tyle przebytej w r. 1959 sprawie gorączkowej, co raczej przebytemu w życiu płodowym lub we wczesnych okresach życia pozapłodowego procesowi za- palnemu, być może tzw. meningoencephalitis parainfectiosa. Stan psychiczny: nie stwierdzono otępienia intelektualnego, natomiast w prze- biegu obserwacji, którą przeprowadzono w Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdań- sku, stwierdzono wyraźne stępienie życia afektywnego, w szczególności uczuciowości wyższej. Na przykład po kilkudniowej rozpaczy chora uspokoiła się, zachowywała się. beztrosko, pogodnie, brła nawet wesoła i nie zdradzała we właśclwym stopniu przygnębienia lub skruchy (euforia). Przyznając, że dzieci nic tu nie zawiniły, chora zapewniała, że jest do tego stopnia wybuchowa i na męża wściekła, chociaż go nadal kocha, że po odzyskaniu wolności na pewno popełniłaby w tych samych wa- runkach to samo. Znając się, nie ręczy za siebie. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, krem neutrogena, badania psychologiczne ]

Comments Off