Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Rozpoznanie opiera sie na szeregu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na szeregu stwierdzonych objawów: otępienie (de- mentia), które rozwinęło się po przebytym w 9 r. Ż. zatruciu, dobry kontakt afek- tywny przy upośledzonym kontakcie intelektualnym, dobra modulacja i adekwat- “ność afektu, ciężkie uszkodzenie pamięci, głównie zdolności zapamiętywania i prze- chowywania, euforia i chwiejność afektywna, przewlekły charakter sprawy, obec- ność objawów neurologicznych świadczących o organicznym uszkodzeniu układu, nerwowego ośrodkowego, zmiany charakteropatyczne ze znacznym upośledzeniem uczuciowości wyższej, wreszcie oporność na leczenie metodami wstrząsowymi. W rozpoznaniu różnicowym można było wykluczyć niedorozwój umysłowy, gdyż początkowy rozwój umysłowy dziecka aż do 9 r. Ż. był bardzo dobry, a gdyby na- wet wywiad nie był dostarczył pod tym względem informacji, to i tak pierwotny dobry poziom intelektualny można było stwierdzić na podstawie zachowanego słow- nika wyrazów i pojęć. Psychopatia również nie wchodziła w rachubę, jeśli się zważy, że rozwój charakterologiczny dziecka był do 9 r. Ż. prawidłowy, że zaburzeniom charakteru towarzyszyły od początku liczne objawy dementywne i że stwierdzić można było objawy neurologiczne, stanowiące wyraz encefalopatii. Fatalna pomyłka diagnostyczna, która doprowadziła do rozpoznania psychozy schizofrenicznej, była również do uniknięcia. W różnicowaniu mogla wchodzić w rachubę tylko hebefre- nia ze względu na wczesne wystąpienie psychozy, podnieceni.e chorej z euforią, które mylnie wzięto za hebefreniczne błaznowanie, objawy anartrii, które uważano za schizofreniczne neologizmy oraz ciężki stan otępieniowy, który tłumaczono sobie zapewne jako rychły i daleko posunięty rozpad osobowości,. widywany z zasady w przebiegu hebefrenii. Wyłączyć można było hebefrenię nie tylko dzięki stwier- dzeniu typowych objawów zespołu psychoorganicznego, ale i dzięki ocenie afektu, który nie wykazuje żadnych cech schizofrenicznych. Rozpoznanie nasze potwier- dzono pneumoencefalograrnem, wykonanym z nakłucia podpotylicznego. Komory boczne we wszystkich wymiarach znacznie poszerzone, nieco więcej po stronie lewej. Takie samo rozszerzenie wykazują rogi skroniowe tylne i przednie. Powietrze pod namiotem móżdżku. W przestrzeni podpajęczynówkowej, zwłaszcza w okolicy czo- łowej i skroniowej, stwierdza się niewielkie zbiorniki powietrza, które nie wykazują łączności z układem komorowym mózgu. Rozpoznanie radiologiczne: porencephalia externa, hydrocephalus internus. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, logopeda warszawa, olej lniany ]

Comments Off