Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelber- ger (1952) nadał nazwę metamorphognosia corporalis. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburze- nia vr- stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty ta- kim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i sta- wiają kroki olbrzyma. W naszym przypadku porażenia postępującego chora -doznawała uczucia, że jej powiększona głowa lata w górę i w dół, że odpada od ciała i krąży nad ciałem. W daleko posuniętym otępieniu trudno w takich przypadkach orzec, czy chodzi tylko o metamorfognozję, czy też również o fan- tastyczne urojenia, osnute na tych przedziwnych zaburzeniach spostrzegania. Klages (1954) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych przeżyć omamowych czuciowo-ustrojowych schizofreników do parestezji doznawanych przy orga- nicznym uszkodzeniu wzgórza. Ci ostatni chorzy podają np., Iże ich kończyny powiększają się do olbrzymich rozmiarów lub oddzielają się od tułowia, że głowa ich pomniejsza się do rozmiarów punktu lub powiększa jak balon we- wnątrz pusty, lub wewnątrz .gorący aż do wrzenia, że członki rozpadają się, że całe ciało staje się lekkie, jakby się unosiło, że jednej połowy ciała jakby bra- kowąło itd. Takie same skargi wypowiadają schizofrenicy, stąd częste pomyłki Tozpoznawcze. Można ich uniknąć, jeśli się zważy, że schizofrenicy, wypowia- -dając tego rodzaju omamy czuciowo-ustrojowe, nie zdradzają dostosowanego do tych wyobrażeń stanu czuciowego (paratymia) i mają przy tym pełny sąd reali- żujący, tj. przekonanie, że- doznaniom- tym odpowiada rzeczywisty stan rzeczy, podczas gdy chorzy z uszkodzonym wzgףrzem przeżywają uczuciowo te dozna- nia i nie wierzą w ich realność. [więcej w: , dieta i odchudzanie, krem neutrogena, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA PO ZATRUCIU TALEM Przypadek nr 32. Otępienie i charakteropatia po zatruciu talem u dziecka. P. L. ur. 20. IV. 1940 r., 7 z siedmiorga rodzeństwa, obciążenia dziedzicz- nego nie stwierdzono, rozwijała się jako dziecko bardzo dobrze, charakter miała dobry, umysłowo bardzo bystra, świadectwo II klasy podstawowej r. szk. 1949/50 celujące. We wrześniu 1949 r. uległa zatruciu, prawdopodobnie trutką na szczury, .zawierającą tal. Przebywała 5 dni w szpitalu. Matka podaje, że wystąpiły u niej wymioty, biegunka, że skarżyła się na ból głowy i brzucha. Po opuszczeniu szpitala czuła się osłabiona, skarżyła się jeszcze do roku na bóle w nogach i brzuchu, także na ból gardła, nie mogła gryźć ani jeść twardych pokarmów, zaczęła gorzej wy- .mawtać, śliniła się obficie, włosy wychodziły jej przy czesaniu bez bólu, aż niemal zupełnie wyłysiała, później jednak odrosły jej. Stopniowo zmieniał się jej charakter i obniżała bystrość umysłu. Stała się psotna, nieposłuszna, nie interesowała się szkołą, uciekała z domu, włóczyła się. Któregoś dnia nie załatwiła zakupów i nie umiała wyjaśnić co zrobiła z pieniędzmi. Mówiła coraz gorzej i coraz mniej. Umiesz- czono ją w jednej z klinik neurologicznych. Po dłuższej obserwacji wezwano rodzi- ców pismem z dnia 10. I. 1951 do odebrania dziecka, gdyż nie stwierdzono “żadnej choroby nerwowej ani psychicznej; niewłaściwe zachowanie się spowodowane jest istniejącą u dziecka psychopatią, która wymaga odpowiedniego wychowania”. W rok później umieszczono ją w jednym ze szpitali psychiatrycznych. Przebywała tu od 10. I. do 26. VI. 1952 r. Rozpoznano błędnie schizofrenię dziecięcą i zastosowano intensywne leczenie wstrząsami elektrycznymi, oczywiście bez wyniku. Chora prze- bywała w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku od dnia 6. XI. do 18. XII. 1952. Stwierdzono tu następujący obraz kliniczny. St.an ogólny dziecka dość dobry. Uzębienie zniszczone próchnicą. Neurologicznie: obfity ślinotok przy rzadkich ruchach połykowych. Język obłożony grubym nalotem, ruchy języka dziecko wykonuje z trudem. Mowa anartryczna. Lekki zez zbieżny. Stan psychiczny: dziecko nadmiernie ruchliwe i pobudliwe, nastrój euforyczny, wydaje źle artyku- łowane okrzyki, podbiega do wszystkich, tuli się jak malutkie dziecko, głaszcze.. obejmuje, wszystko chwyta, biega po sali, nie może usiedzieć na miejscu, to znowu grozi pantoflem, wypowiada brzydkie przezwiska, gniew dziecka przechodzi jednak natychmiast w wesołość (labilitas). Łączność afektywna dziecka z otoczeniem bardzo dobra, syntoniczna, afekt dostosowany do podniet, dobrze modulowany. Odpowied- nimi podnietami można u dziecka wywołać z łatwością radość, niezadowolenie, współczucie i żal, że komuś zrobiło przykrość, nawet chęć sprawienia przyjem- ności. Chociaż i wywiad i obserwacja wskazują na daleko posunięte obniżenie uczu- ciowości wyższej, to jednak z badania wynika, że uczucia moralne nie są dziecku obce i że możliwa jest nawet refleksja nad własnym postępowaniem, np. zabrało komuś lalkę i nie chciało oddać, ale po chwili powiedziało do siebie “złodziejka” i lalkę oddało. Poziom inteligencji bardzo niski, badanie jej trudne z powodu nad- miernej przerzutności uwagi i ruchliwości dziecka. Z poszczególnych urywkowych wypowiedzi dziecka wynika, że posiada ono słownik, odpowiadający poziomowi wykształcenia i poprzedniej inteligencji. Dziecko rozumie większość poleceń i zwykle zaczyna je wykonywać poprawnie, lecz już, po chwili zapomina o tej czynności i zajmuje się czym innym. Słów używa poprawnie, chociaż rzadko buduje dłuższe zdania. Umie podpisać się i czasem daje się skłonić do czytania. Zdolność zapamię- tywania w wysokim stopniu upośledzona, tak że dziecko nie przyswaja sobie no- wych wiadomości. [podobne: , dieta i odchudzanie, pierścionek zaręczynowy, korekcja wzroku ]

Comments Off