psychiatra i psycholog warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Halucynacyjne pojawienie się sobowtura

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewostronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa halucynacyjne obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świadomości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwojenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych powstawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki zarodkowej. W  wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku   z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lukianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyjnych. Poeck  i Orgass (1964) opisali przypadek z wykształconymi  fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach     i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd.      Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest  funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .     Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysłowej albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Badania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnieniem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia    i wymagać będą w przyszłości jak najściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat               z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spostrzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie schematu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w:  lek bez recepty na uspokojenie, charakteropatia, tonik z zielonej herbaty, tonik z zielonej herbaty warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Halucynacyjne pojawienie się sobowtura”

  1. Aniela Says:

    takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

  2. Candy Butcher Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta bielsko biała cennik[...]

  3. Kaja Says:

    Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Powiązane tematy z artykułem: bimber hobby charakteropatia lek bez recepty na uspokojenie tonik z zielonej herbaty